MPSV: Průměrný věk nezaměstnaných je 42 let. Třetina je starší 50 let

Ke konci března 2016 evidoval Úřad práce ČR celkem 443 tisíc uchazečů o zaměstnání. Nejčastěji se jednalo o lidi s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Mezi uchazeči převažovali lidé nad 50 let (celkem 141 815 osob), kteří tvořili třetinu (32 %) všech uchazečů. Průměrná délka nezaměstnanosti činí necelé dva (1,9) roky, přesně 691 dní. Průměrný věk nezaměstnaných činil v březnu 41,7 roku. Celá zpráva.

 

(foto: pixabay.com)