Německo: Imigrační vlna nemůže zastavit stárnutí populace

Současná vysoká imigrace má jen omezený vliv na dlouhodobé demografické trendy. Odráží se hlavně v krátkodobém růstu populace, ale nemůže zvrátit trend dalšího stárnutí populace. Spolkový statistický úřad (Destatis) také uvádí, že současná věková struktura populace bude mít na demografický vývoj v příštích třech desetiletích silnější vliv než rovnováha mezi počtem příchozích a odchozích migrantů. Vysoký migrační přírůstek však může zpomalit tempo a snížit míru stárnutí populace. Rozdíly mezi počtem lidí v mladších a středních věkových skupinách jsou však poměrně velké a nemohou být kompenzovány imigrací. Očekává se, že počet lidí ve věku 67 a více let do roku 2040 v Německu vzroste na nejméně 21,5 milionu, tj. o 6,3 milionu, respektive 42 % více než v roce 2013, kdy bylo v Německu 15,1 milionu osob ve věku 67 a více let.

 

Zdroj: destatis.de