OECD: Předčasná úmrtí v důsledku chronických nemocí stojí Evropu 115 mld. EUR ročně

Podle společné publikace OECD a Evropské komise “Health at a Glance: Europe 2016” (viz níže) předčasná úmrtí zhruba 550 tisíc lidí v EU v produktivním věku z důvodu chronických onemocnění, včetně infarktu, mrtvice, cukrovky a rakoviny stojí ekonomiky zemí EU celkem 115 miliard EUR ročně, resp. 0,8% HDP.

Podle zprávy 16 % dospělých v EU trpí obezitou a 20 % kouří. Pravidelná publikace o zdraví a zdravotní péči zahrnuje klíčové ukazatele o zdraví a zdravotních systémech ve 28 zemích EU, 5 kandidátských zemích a 3 zemích ESVO.

 

Viz infografika.

 

 

 

Zdroj: OECD