OECD: Zdravotní a sociální sektor představuje více než 10 % celkové zaměstnanosti

Poptávka a nabídka zdravotnických pracovníků se v minulých letech zvyšovala ve všech zemích OECD. Zaměstnanost ve zdravotním a sociálním sektoru tvořila v roce 2013 v několika zemích OECD více než 10 % celkové zaměstnanosti. V ČR to bylo 7,1 %. Informace zveřejnila OECD v publikaci “Health Workforce Policies in OECD Countries (Right Jobs, Right Skills, Right Places)”, která se zaměřuje na trendy a politiky v této oblasti v zemích OECD. V roce 2013 bylo v OECD celkem 3,6 mil. lékařů a 10,8 mil. zdravotních sester (oproti 2,9 mil. lékařů a 8,3 mil. sester v roce 2000). V letech 2013-2014 celkem 17 % aktivních lékařů a 6 % z celkového počtu sester získalo vzdělání v jiné zemi, přičemž třetina z nich byla z jiné země OECD. Velké množství pracovníků pocházelo ze zemí s nízkými příjmy z Afriky, které již nyní čelí nedostatku pracovníků. Vybrané údaje viz níže.

 

Počet sester připadajících na jednoho lékaře v roce 2013* v zemích OECD

Finsko

4,70

Japonsko

4,60

Irsko

4,59

Dánsko

4,50

Spojené státy

4,35

Švýcarsko

4,30

Island

4,27

Lucembursko

4,25

Norsko

3,87

Kanada

3,71

Nizozemí

3,69

Nový Zéland

3,55

Austrálie

3,39

Belgie

3,25

Německo

3,20

Slovinsko

3,15

Chile

2,99

Velká Británie

2,95

OECD (34 zemí)

2,87

Francie

2,82

Švédsko

2,78

Korea

2,41

Polsko

2,35

Česká republika

2,17

Maďarsko

2,00

Estonsko

1,88

Slovensko

1,70

Rakousko

1,58

Itálie

1,57

Portugalsko

1,42

Izrael

1,42

Španělsko

1,35

Mexiko

1,21

Turecko

1,04

Řecko

0,58

* nebo nejbližší dostupný rok

 

Zdroj: OECD Health Data

 

Počet sester na 1 000 obyvatel v roce 2013* v zemích OECD

Švýcarsko

17,4

Norsko

16,7

Dánsko

16,3

Island

15,5

Finsko

14,1

Německo

13,0

Irsko¹

12,4

Nizozemsko¹

12,1

Lucembursko

11,9

Austrálie

11,5

Švédsko

11,2

USA¹

11,1

Japonsko

10,5

Nový Zéland

10,0

Belgie

9,5

Kanada

9,5

Francie¹

9,4

OECD (34 zemí)

9,1

Slovinsko

8,3

Velká Británie

8,2

Česká republika

8,0

Rakousko³

7,9

Maďarsko

6,4

Estonsko

6,2

Itálie¹

6,1

Portugalsko¹

6,1

Slovensko¹

5,8

Chile²

5,6

Polsko

5,3

Jižní Korea

5,2

Španělsko

5,1

Izrael

4,9

Řecko¹

3,6

Mexiko

2,6

Turecko

1,8

Poznámky:

1. Údaje zahrnují nejen zdravotní sestry, které poskytují přímou péči o pacienty, ale i sestry, které pracují ve zdravotnictví v oblasti managementu, vzdělávání nebo výzkumu atd.
2. Údaje se vztahují ke všem sestrám, které mají licenci k praxi.
3. Údaje pro Rakousko se vztahují pouze pro sestry zaměstnané v nemocnici.

* nebo nejbližší dostupný rok

 

Zdroj: OECD Health Data

 

Podíl lékařů ve věku 55 a více let na všech lékařích v roce 2013* ve vybraných zemích OECD

Izrael

49,5

Itálie

49,1

Francie

45,2

Estonsko

44,4

Belgie

43,2

Německo

42,3

Island

40,9

Maďarsko

39,7

Lucembursko

37,6

Česká republika

37,2

Slovensko

35,8

Spojené státy

34,2

Švédsko

34,1

Dánsko

33,8

Japonsko

33,4

Švýcarsko

32,9

OECD (29 zemí)

32,8

Kanada

32,7

Chile

27,6

Rakousko

27,1

Norsko

26,8

Slovinsko

26,4

Finsko

26,2

Austrálie

26,1

Španělsko

25,5

Nizozemí

25,3

Nový Zéland

24,6

Irsko

21,4

Korea

14,9

Velká Británie

13,1

* nebo nejbližší dostupný rok

Zdroj: OECD Health Data

 

Přečíst celou zprávu.

 

Zdroj: OECD

 

(foto: freeimages.com)