OSHwiki: Nový bezplatný zdroj informací o problematice zdraví a bezpečí v práci

Nový odborný portál OSH wiki se zaměřuje na problematiku zdraví a bezpečnosti na pracovišti (Occupational safety and health – OSH) na bázi wikipedie. Články píší akreditovaní odborníci a akademičtí pracovníci specializující se na problematiku zdraví a bezpečnosti na pracovišti (BOZP). Přístup na tuto platformu je bezplatný a platforma navíc podporuje všechny jazyky. Některé články již byly napsané a přeložené komunitou OSHwiki do jiných jazyků, než je angličtina.

Zdroj: osha.europa.eu

 

(foto: pixabay.com)