Publikace: Udržitelná práce v průběhu života: Národní politiky a strategie

Nadace Eurofound vydala publikaci “Sustainable work throughout the life course: National policies and strategies” (stáhnout). Studie analyzuje národní politiky v deseti státech EU, které přispívají dosažení “udržitelné práce”, tzn. umožňují setrvání na trhu práce při prodlužování pracovního života.

 

Zdroj: eurofound.europa.eu