Ve městech Afriky je očekáván rychlý nárůst populace

Pokračující populační růst Afriky vede k rychlé urbanizaci a růstu velkých měst. Zatímco dnes je na africkém kontinentu pouze 7 měst s více než 5 miliony obyvatel, do roku 2030 by jich mělo být 18. Publikace Spolkového institutu pro populační výzkum (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung – BiB) bude v těchto 18 městech žít zhruba 176 milionů lidí. Počet měst s 500 tisíci až 5 miliony obyvatel by se měl téměř zdvojnásobit ze 104 na 199. K nárůstu dojde zejména v subsaharské Africe. Přečíst článek.