VÚPSV: Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014 – 2020

V publikaci (stáhnout) je provedeno vyhodnocení větší části soustavy Indikátorů strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení (podklad navržený VÚPSV, v. v. i. v roce 2013). Účelem je podat fakta o vývoji širšího okruhu indikátorů, jež charakterizují vývoj situace i vývoj opatření v oblasti sociálního začleňování a mohou být podkladem k další diskusi o prioritách a dalších opatřeních v této oblasti. (Zdroj: VÚPSV)