Výroční zpráva hlavní sociální pracovnice pro Anglii 2015-2016

Britské ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo Výroční zprávu hlavní sociální pracovnice pro dospělé (Annual Report by the Chief Social Worker for Adults). Zpráva (stáhnout v pdf) hodnotí pokrok ve zlepšování vzdělávání, odborné přípravy a praxe sociální práce s dospělými dosažený od října 2014, kdy byla zveřejněna první zpráva hlavní sociální pracovnice paní Lyn Romeo. Ta byla do pozice jmenována v září 2013. Zpráva se zaměřuje na aktuální priority týkající se povolání sociálního pracovníka / pracovnice, např. spolupráci s místními samosprávami při implementaci Zákona o péči (Care Act) nebo zlepšení péče o duševně nemocné. Přečíst celou zprávu.