WHO: Ročně v důsledku sebevraždy zemře 800 tisíc lidí na světě

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) na světě ročně v důsledku sebevraždy zemře 800 tisíc lidí. To je jeden člověk každých 40 sekund. Sebevražda byla v roce 2012 celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí ve věku 15 až 29 let. V Akčním plánu pro duševní zdraví 2013 – 2020 (viz Mental Health Action Plan 2013-2020) se členské země WHO zavázaly ke snížení počtu sebevražd do roku 2020 o 10 %. Údaje zveřejnila WHO při příležitosti Světového dne prevence sebevražd (World Suicide Prevention Day – WSPD), který se celosvětově připomíná 10. září.

 

Zdroj: WHO