Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and their Children in Sweden

První publikace nové edice OECD zaměřené na kvalifikaci a integraci imigrantů a jejich dětí. Švédsko s 16 % obyvatel narozených v zahraničí patří mezi země s největší populací imigrantů v EU.

Podle odhadů asi polovina z nich přišla do Švédska jako uprchlíci nebo jako rodinní příslušníci uprchlíků. Švédsko má podle OECD vyspělou a dlouhodobou integrační politiku zaměřenou na zvyšování kvalifikace imigrantů a dočasné snížení nákladů na jejich zaměstnání. Jiné nástroje jako je například spolupráce se sociálními partnery a občanskou společností jsou podle OECD méně rozvinuté a měly by být posíleny. Více informací.

 

 

Zdroj: OECD