Zpráva o migraci a integraci 2015

Poslanecká sněmovna projedná Zprávu o migraci a integraci 2015, kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra (sněmovní tisk 907). Materiál mapuje problematiku migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2015 s porovnáním některých profilových ukazatelů s úrovní roku 2014, případně let předcházejících a přináší základní analýzu migračních trendů.