Evropské demografické údaje (Data Sheet 2016)

Share

Nejnovější přehled demografických údajů (stáhnoutposkytuje komplexní pohled na klíčové demografické ukazatele a hlavní populační trendy pro všechny evropské země, včetně projekce obyvatelstva do roku 2050. (Zdroj: iiasa.ac.at)