Místo ústavů život doma: důstojnému stárnutí by pomohla koordinace péče, rehabilitace i telemedicína

Počet lidí, kteří dnes v Česku potřebují dlouhodobou péči, se odhaduje na tři až čtyři sta tisíc – a do budoucna číslo dost možná poroste. Zatím na tuto potřebu odpovídáme (pokud pomineme neformální péči, o jejíchž problémech si můžete přečíst také zde) hlavně institucionálními řešeními a fragmentovanými službami, které vedou k méně kvalitnímu životu, a to dost které vedou k méně kvalitnímu životu, a to dost možná za více peněz. Na semináři s názvem Integrace zdravotní a sociální péče: reflexe stavu v ČR a ve světě, který se konal na konci listopadu na půdě Senátu, ovšem odborníci diskutovali i o jiné cestě – totiž takzvaných domácích hospitalizacích a také u nás chybějícím důrazu na navrácení člověka do aktivního života. Přečíst článek

 

Zdroj: Zdravotnický deník