Nejvyšší míra zaměstnanosti ve věku 65 a více let je na Islandu a v Turecku

Míra zaměstnanosti mužů ve věku 65 let a více byla v roce 2015 v ČR na úrovni 7,8 %, což odpovídá průměru za celou EU. V případě žen to bylo 4,1 % (průměr EU 3,6 %). Rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen v této věkové kategorii je více než dvojnásobný ve prospěch mužů. Nejnižší míra zaměstnanosti mužů ve věku 65 a více let byla v Řecku, Francii, Maďarsku a Španělsku, naopak nejvyšší v Islandu (48,2 % muži, 29,6 % ženy) a Turecku (19,4 % muži a 5,8 % ženy).

 

Míra zaměstnanosti mužů a žen ve věku 65 a více let v roce 2015*

Země muži* ženy
Island 48,2 29,6
Turecko 19,4 5,8
Portugalsko 17,3 7,0
Irsko 16,4 5,4
Švýcarsko 16,2 8,1
Norsko 14,5 8,4
Velká Británie 14,0 7,6
Estonsko 13,4 10,2
Švédsko 12,8 6,5
Dánsko 10,9 3,6
Nizozemsko 10,8 3,6
Kypr 10,6 3,9
Rumunsko 10,6 7,7
Lotyšsko 10,4 5,9
Litva 9,1 4,8
Finsko 8,9 4,2
Malta 8,7 1,8
Německo 8,5 4,1
EU 28 7,8 3,6
Česko 7,8 4,1
Polsko 7,8 2,7
Rakousko 7,5 3,6
Eurozóna 19 6,5 2,8
Itálie 6,5 1,7
Bulharsko 6,1 2,6
Slovinsko 5,8 3,1
Makedonie 4,6 2,3
Chorvatsko 4,5 2,4
Lucembursko 4,3 2,1
Belgie 4,1 1,4
Slovensko 4,1 1,5
Řecko 3,8 1,9
Francie 3,6 1,9
Maďarsko 2,9 1,5
Španělsko 2,3 1,4

* Pozn.: Řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu ve sloupci “muži”

 

Více informací naleznete v publikaci Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) – 2016

 

Zdroj: ČSÚ