OECD: Měření dopadu ekonomiky na kvalitu života: utopie nebo jediný způsob, jak přežít?

OECD v rámci  programu OECD Better Life Initiative uspořádala ve dnech 23. až 24. února 2017 workshop na téma měření dopadu firem a zaměstnavatelů na kvalitu života (Measuring Business Impacts on People’s Well-being) za účasti zástupců firem, neziskových organizací, akademické sféry a veřejné politiky.

 

Podle OECD mají zaměstnavatelé a firmy značný vliv na kvalitu života společnosti, kterou definuje (well-being) jako vícerozměrný koncept, který zahrnuje materiální a nemateriální aspekty (viz schéma níže). Tyto dopady mohou být přímé (např. pracovní prostředí ovlivňuje spokojenost a zdraví zaměstnanců, jakož i jejich produktivitu) nebo nepřímé (např. postupy při naplňování a dodržování právních norem nebo náležitá péče mohou ovlivnit hodnoty jako je jejich důvěra a důvěryhodnost). Trvalá snaha o rozvoj spolu s trvalým úsilím o inovace vnitřních i vnějších procesů, produktů a služeb a schopnost přizpůsobit se ekonomickým změnám, podle OECD přináší pozitivní sociální efekty.

Podle statistik se 87 % zaměstnanců na světě cítí nespokojených v důsledku nedostatečného zapojení v práci. Jen ve Spojených státech se 12,6 % pracovníků cítí explicitně nespokojeni a neangažováni. Podle studie Gallupova ústavu z roku 2013 (Gallup study in 2013) to USA stojí ročně od 450 do 550 miliard dolarů v důsledku ztracené produktivity.

 

 

Více informací.

 

Zdroj: OECD