ČSÚ: Stěhováním přibylo nejvíce obyvatel ve Středočeském kraji, nejvíce lidí se naopak stěhuje z Moravskoslezského kraje

Lidé se stěhují hlavně v rámci stejného okresu. Vnitřní migrací v rámci ČR došlo v letech 2011 až 2015 k populačnímu růstu pouze ve Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Jihočeském kraji.

Naopak nejvýznamnější pokles počtu obyvatel v návaznosti na vnitřní migraci byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji.

Na okresní úrovni byly nejsilnější migrační proudy mezi největšími městy a okresy tvořenými zázemím těchto metropolí. Nejvýznamnější migrační proudy byly mezi Prahou a sousedními okresy. Silné migrační proudy byly patrné i v opačném směru.

Největší část lidí změnila adresu pouze v rámci okresu, kdy se přestěhovala z jedné obce do druhé, 21,2 % obyvatel se stěhovalo v rámci téhož kraje mezi dvěma okresy a 35,4 % mezi dvěma kraji.

Na severní Moravě byl patrný hlavně migrační tok z okresu Karviná do okresu Ostrava-město. Řada lidí se však stěhovala i mezi okresy Karviná a Frýdek-Místek, Liberec a Jablonec nad Nisou, Pardubice a Chrudim nebo Sokolov a Karlovy Vary.

Na delší vzdálenost proběhly nejvýznamnější změny adres mezi Brnem-městem a Prahou (3,8 tisíce) a mezi Ostravou‑městem a hlavním městem (2,5 tisíce).

 

Zdroj: ČSÚ

 

(foto: pixabay.com)