Nejčastější věk úmrtí v Anglii a Walesu v letech 2007-2011 byl 85,6 let u mužů a 88,3 let u žen

Britský národní statistický úřad vydal analýzu věku úmrtí v Anglii a Walesu podle socioekonomického postavení za posledních 30 let s využitím longitudinální studie (ONS longitudinal study). Z analýzy vyplývá, že v období let 2007 až 2011 muži umírali nejčastěji ve věku 85,6 let a ženy ve věku 88,3 let. Lidé na vyšších manažerských pozicích umírali ve vyšším věku, muži nejčastěji ve věku 86,8 let a ženy 89,4 let, což je o 2,4 roku, resp. 2,7 roku více než u mužů a žen pracujících v méně kvalifikovaných a manuálních profesích (“routine occupations”) (viz National Statistics Socio-economic Classification).

Věk, jehož se dožila polovina populace (mediánový věk při úmrtí) dosáhl 81,8 let u mužů a 85,3 let u žen. Mezi lety 1982 až 1986 to bylo zhruba o šest let méně – 74,7 let pro muže a 80,7 let pro ženy.

 

Obr. Rozložení věku úmrtí mužů v typické kohortě v Anglii a Walesu v letech 1982-1986 a 2007-2011

Více informací.

 

Zdroj: ONS