Pečovatelé, zdravotní sestry a umělci páchají sebevraždu výrazně častěji než ostatní

Mezi roky 2011 až 2015 v Anglii spáchalo podle britského statistického úřadu (ONS) sebevraždu 19 tisíc (18 998) mužů a žen ve věku mezi 20 až 64 lety. To představuje zhruba 12 úmrtí na 100 tisíc obyvatel ročně. U přibližně 7 z 10 těchto případů (13 232) bylo v době smrti evidováno povolání zemřelé osoby. Na základě těchto údajů národní statistický úřad Anglie zpracoval analýzu sebevražednosti podle povolání.

Podle analýzy muži v profesích s nejnižší kvalifikací měli o 44 % vyšší riziko spáchání sebevraždy než byl průměr pro muže celkem. U kvalifikovaných řemeslníků – mužů bylo riziko spáchání sebevraždy o 35 % vyšší v porovnání s muži celkem. Riziko sebevraždy mužů s nízkou kvalifikací, zejména těch, kteří pracují ve stavebnictví, byl 3 krát vyšší než celonárodní průměr pro muže.

Pečovatelé mají téměř dvojnásobné riziko. Vyšší riziko sebevraždy mají také zdravotní sestry a umělci

Riziko sebevraždy byl vyšší u pracovníků v oblasti kultury, médií a sportu, u mužů o 20 % oproti celkovému průměru mužů a o 69 % více u žen. Nejvyšší riziko sebevraždy bylo u lidí pracujících v umělecké, literární a mediální profesi.

U žen bylo riziko sebevražd vyšší u zdravotníků (o 24 % než je celorepublikový průměr pro ženy), což lze do značné míry vysvětlit vysokým rizikem sebevražd u zdravotních sester.

Vyšší riziko sebevraždy bylo také u pečovatelů (žen i mužů). Výskyt sebevražd u této skupiny byl téměř dvojnásobně vyšší oproti národnímu průměru.

Ženy pracující ve školství a vzdělávání měly nižší riziko sebevražd, avšak ženy pracující v základních a mateřských školách měly naopak riziko sebevražd vyšší než ostatní ženy.

Nejnižší riziko sebevraždy měli jednotlivci pracující na pozicích manažerů, ředitelů a vedoucích úředníků, tzn. nejlépe placené skupiny povolání. U manažerů a ředitelů v soukromém sektoru bylo riziko sebevraždy o více než 70 % nižší u obou pohlaví než celonárodní průměr.

Zdroj: Office for National Statistics