MPSV zahájilo Národní konvent o stárnutí. Po diskusi o bydlení budou následovat kulaté stoly o chudobě, zdraví, péči nebo trhu práce

 

První tématem řady plánovaných kulatých stolů bylo bydlení. Další kulaté stoly, které by se měly uskutečnit v dubnu, květnu, červnu a září, se zaměří na zabezpečení ve stáří a chudobu, zdraví, péči, trh práce nebo otázky vzdělávání, dobrovolnictví a zapojení do života komunity.

Seriál diskusí by měl být zakončen dvoudenní mezinárodní konferencí na téma Stárnutí a veřejný prostor.

První kulatý stůl se zaměřil na různé aspekty bydlení. Velkým tématem je podle MPSV dostupnost bydlení, nejen finanční, ale i co se týče stavebního řešení a bezbariérovosti. Dalším důležitým tématem je kvalita pobytových sociálních služeb a také podpora samostatného bydlení u starších lidí například prostřednictvím terénních služeb nebo výpomoci ve formě služeb pro domácnost.

“Stárnutí populace je proces, o kterém všichni vědí, ale málokdo pro přípravu na něj něco systematicky dělá”, uvedla náměstkyně Zuzana Jentschke Stőcklová. “Je to průřezová agenda týkající se celé řady aktérů. A proto s nimi chceme začít diskutovat o návrzích opatření, která musíme přijmout, abychom se na stárnutí populace dobře připravili. V diskusi chceme propojit dva pohledy na problematiku. Současnost, to znamená situaci lidí, kteří jsou nyní v důchodovém a předdůchodovém věku, a budoucnost, to znamená, jak bude vypadat a co bude potřebovat společnost, ve které bude přibývat starších lidí a naopak ubývat těch mladších”, doplnila Stőcklová.

Cyklus diskusí si klade za cíl zahájit širokou debatu mezi ministerstvy, odbornou i laickou veřejností o tom, jak by se česká společnost měla připravit na demografické změny.

Součástí kulatých stolů by mělo být i představení příkladů dobré praxe ze zahraničí a České republiky.

 

Zdroj: MPSV