NRZP: Novela o sociálních službách je kontroverzní. Výrazně mění charakter zákona

Podle Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) je tzv. velká novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách kontroverzní a výrazně mění celý charakter zákona o sociálních službách. Důvodem je návrh MPSV na začlenění hospiců a zařízení sociálně právní ochrany dětí do systému sociálních služeb. Rada měla podle předsedy Václava Krásy k návrhu řadu zásadních připomínek, které nebyly vypořádány.

 

Zvýšení příspěvku pro domácí pečující ve IV. stupni na 19 200,- korun

Podle návrhu novely by se měl v případech, kdy je péče poskytována v domácím prostředí, příspěvek na péči ve IV. stupni zvýšit na 19 200,- korun. Jedná se o jedno z opatření, které NRZP ČR navrhovala, a které považuje za důležité.

Vláda měla návrh novely zákona o sociálních službách projednat na svém jednání 13. března 2017. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová návrh z jednání vlády nakonec stáhla. Vláda by se měla k návrhu vrátit na jednání 22. března 2017.

 

Zdroj: NRZP ČR