Jenom v uplynulém roce vyhledalo poradenskou pomoc 3282 nových klientů, z toho 1975 žen, 1259 mužů a zbytek tvořily nezletilé děti, doplnil radní Hodek. Dalších 973 klientů bylo převedeno z předchozích let. Na doporučení soudu či OSPODu se do poradny dostavilo celkem 297 klientů, dalších 71 se na poradnu obrátilo s řešením problematiky domácího násilí. V rámci poradenských služeb bylo v minulém roce realizováno celkem 15 944 konzultací. „Vzhledem k šíři nabízených služeb a prováděných konzultací  – dle potřeby i v angličtině, ruštině a od letošního roku navíc i ve znakové řeči, se nějakou dobu ukazuje, že poradna funguje na hranici svých kapacitních možností.  Věřím, že otevřením nového pracoviště se alespoň částečně odlehčí těm stávajícím,“ uvedl Hodek.

Nová poradna v Praze 5 v ulici Na Skalce 991/27 je nízkoprahové zařízení, proto není nutné v případě potřeby žádné doporučení, stačí se jen telefonicky objednat. „Veškeré služby poradny jsou ze zákona bezplatné, pracovníci poradny jsou vázáni povinnou mlčenlivostí, klient má právo vystupovat i anonymně,“ přiblížil ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján. V případech řešení rodinné problematiky se lze na poradenskou službu obracet i jednotlivě. Podle odborníků se totiž v téměř 80 procentech daří získat ke spolupráci i druhého z partnerů.

Poradenským cílem není vždy harmonizace vztahů; v indikovaných případech může být cílem i dle možností slušné ukončení vztahu s akcentem na eliminaci zbytečných porozvodových a po rozchodových konfliktů. Především těch, které by měly negativní dopad na nezletilé děti. „V katamnestických šetřeních se opakovaně ukazuje, že přibližně ve 40 procentech případů se problém podařilo vyřešit, v dalších zhruba 40 procentech se s ním klienti alespoň lépe vyrovnávají a téměř ve 20 procentech se trápení odstranit nepodařilo. Často proto, že již bylo příliš chronické,“ upřesňuje vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Petr Šmolka.

V poradně pracují především psychologové a sociální pracovníci, externě i psychiatr a dva právníci. Všichni pracovníci plní kvalifikační požadavky Asociace manželských a rodinných poradců ČR. Pokud je třeba, pak zprostředkují klientům pomoc dalších odborných útvarů Centra sociálních služeb jako RIAPS, Intervenční Centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, Triangl tam, kde je třeba i pomoc dětských psychologů a další.