Registr přestupků: Po půl roce od spuštění má zápis přes 33 tisíc osob

Centrální registr přestupků eviduje za dobu svého půlročního fungování již více než 37 tisíc přestupků, kterých se dopustilo více než 33 tisíc osob. Analýza dat tak ukazuje, že se v 5 % případů jedná o opakované páchání prohřešků jednou osobou. Původní záměr, tedy efektivní evidence recidivy, se daří plnit. Mezi nejčastější recidivisty patří ti, kteří se dopustí krádeže.

Evidenční systém, který zapisuje veškerá provinění od rušení nočního klidu přes porušování veřejného pořádku až po krádeže či poškození cizího majetku, slouží oprávněným institucím jako je Policie ČR, obecní úřady nebo soudy, od 1. října loňského roku.

Mezi nejčastěji evidované přestupky patří majetkové delikty. Registr eviduje téměř 15 tisíc případů, kterým dominují krádeže (13 126). Druhé místo pak drží prohřešky proti veřejnému pořádku (10 556), a to zejména poškození nebo neoprávněné zabrání veřejného prostranství (3 886) a znečištění veřejného prostranství například psími exkrementy (2 736). Přibývá také prohřešků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (7 318), například kouření na zakázaných místech jako jsou tramvajové či autobusové zastávky či neoprávněné přechovávání omamné nebo psychotropní látky. Čím dál častější jsou také prohřešky proti občanskému soužití (4 384), zejména případy hrubého chování či újmy na zdraví.

Data z registru dále odhalila, že se přestupků nejčastěji dopouští osoby ve věkové kategorii 20 – 30 let (10 204 osob), kterou následuje kategorie 30 – 40 let (8 778 osob). Nejčastější sankcí za spáchané prohřešky je pak uložení pokuty do výše 500 korun.

Centrální evidence přestupků funguje na principu sdílení informací mezi státními institucemi a správními orgány a její výhodou je velmi nízká administrativní zátěž. Dalším důležitým aspektem je také rychlost získávání informací potřebných pro rozhodování správních orgánů a zejména odhalování recidivy. „Registr přestupků plní svůj původní záměr, kterým je odhalování recidivy. Díky němu je možné postihovat závažnější přestupky přísněji,“ vysvětluje ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti (12. 4. 2017)

(foto: pixabay.com)