Jak zlepšit komunikaci mezi zdravotním a sociálním systémem? (21. 6., Praha)

Sdružení Občan z.s. pořádá diskusní setkání iniciativy Zdravotnictví 2.0 na téma “Jak zlepšit komunikaci mezi zdravotním a sociálním systémem?”, které se bude konat ve středu 21. 6. 2017 v 15 hod. v budově NHÚ AV ČR, Politických vězňů 7, Praha 1, 2. patro, místnost č. 7 (viz program).

 
Témata k diskusi:

 • Proč stojíme o větší provázanost obou systémů?
 • Jaké data jsou dnes v obou systémech dostupná a jaké z nich můžeme získat informace?
 • Co udělat pro to, aby informační propojení obou systémů bylo snadnější a aby vytěžené informace sloužily ke zkvalitnění poskytované péče?
 • Jak vypadá organizace péče na pomezí obou systémů a jaké máme možnosti pro její zlepšení?
 • Jaké změny v této oblasti čekáte v následujícím desetiletí?

 

Úvodní příspěvky přednesou:

 • MUDr. Tomáš Doležal, PhD.
  ředitel, iHETA o.p.s.
 • JUDr. Ladislav Švec
  ředitel, Kancelář zdravotního pojištění z.s.
 • MUDr. Pavel Frňka DMS
  ředitel strategie ČPZP a předseda zdravotní sekce SZP ČR
                                                               

Stáhnout program.

 

Zdroj: Sdružení Občan z.s.

 

(foto: pixabay.com)