ODS: Růst platů motivuje k opouštění života na dávkách

růst“Vždy jsem byla zastánkyní zásady, že každý pracující člověk se musí mít lépe než lidé žijící na dávkách. Jedná se o jednoduchý princip, který motivuje nezaměstnané k aktivnímu hledání práce. Chceme-li naplnit tuto zásadu, musí být každá poctivá práce řádně odměněna. Vzhledem k vysokým daním a odvodům za práci však čisté mzdy mnohých pracovníků nejsou adekvátní a je proto nutné se zabývat tímto problémem”, uvedla Drahomíra Miklošová.

Navýšení čistých příjmů můžeme dosáhnout kombinací několika opatření. V prvé řadě je třeba snížit zdanění práce. Pracující lidé by totiž neměli být trestáni vysokými daněmi za to, že jsou aktivní. Rodinám s dětmi by se navíc měly zvýšit daňové úlevy, tak aby se zlepšily podmínky pracujících rodin. Dále je nutné snížit odvody na sociální zabezpečení, které jsou v České republice jedny z nejvyšších v rámci Evropské unie. Tím bude vytvořen další prostor pro růst čistých příjmů pracovníků.

Zvyšování minimální mzdy není správným řešením. Je-li firmám administrativně nařizováno, kolik musí minimálně vyplácet svým zaměstnancům, vede to k propouštění méně kvalifikovaných pracovníků. Tento problém dopadá nejvíce na lidi žijící v problémových a vyloučených lokalitách, kde propuštění lidé s nízkou kvalifikací obtížně hledají novou práci a jsou tak odsouzeni k životu na dávkách.

 

Zdroj: Občanská demokratická strana