Bez práce je 107 tisíc lidí nad 50 let, tvoří více než třetinu celkové nezaměstnanosti

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v červenci 42,7 roku. Mezi evidovanými bylo 106 807 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 35,2 %. Z celkového počtu uchazečů bylo těch, kteří jsou nezaměstnaní déle než 12 měsíců, 37,7 % – celkem 114 177 osob. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 721 dní. V uplynulém měsíci bylo bez práce 164 930 žen (54,4 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 49 321 OZP (16,3 % z celkového počtu nezaměstnaných). Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů, pracovníků v ostraze, řidičů osobních a malých dodávkových automobilů, pomocných manipulačních dělníků, pracovníků v gastronomii, zedníků, kamnářů či dlaždičů.

 

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 31. 7. 2017

4,1 %

Počet uchazečů o zaměstnání

303 074

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

281 236

Míra nezam. podle EUROSTAT (červen 2017)

2,8 %

Počet volných pracovních míst

188 066

 

Ke konci června bylo v evidenci ÚP ČR nejméně uchazečů o zaměstnání za posledních 19 let

„Ke konci června bylo v evidenci ÚP ČR nejméně uchazečů o zaměstnání za posledních 19 let. I přes meziroční pokles podílu dlouhodobě nezaměstnaných tvoří lidé, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců 39,2 %. Pro Úřad práce ČR je proto prioritou motivovat uchazeče o zaměstnání k tomu, aby se snažili zvýšit si příjem především vlastní prací. Tedy aby zaměstnání či samostatná výdělečná činnost apod. pro ně byly skutečně hlavním zdrojem příjmu,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „Právě práce a pravidelný příjem, jsou prostředky, které brání tomu, aby se člověk dostal do hmotné nouze nebo sociálního vyčlenění. Úřad práce ČR se snaží v rámci cíleného poradenství motivovat klienty k tomu, aby byli v tomto ohledu aktivnější. Tomu napomáhá i působení našich zaměstnanců v terénu prostřednictvím šetření“. 

 

Nezaměstnanost v červenci – 4,1 %

Ke konce července 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem něco přes 303 tisíc uchazečů o zaměstnání. To je o 5,6 tisíc více než v červnu a o téměř 90 tisíc (89,6) méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší červencovou hodnotu od roku 1997, kdy tehdejší úřady práce evidovaly 222 374 nezaměstnaných. Z celkového počtu lidí bez práce bylo v uplynulém měsíci 281 236 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob mírně vzrostl na 4,1 % (červen 2017 – 4 %, červenec 2016 – 5,4 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v červenci nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 188 066, více než 17 400 z nich pak na DPP nebo DPČ. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červen 2017) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Během července se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 41 769 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 5 464 osob, meziročně pak nižší o 6 511 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 36 134 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 11 253 méně než v červnu a o 3 807 méně než v červenci 2016. Novou práci získalo 20 356 lidí – o 8 104 méně než v předchozím měsíci a o 3 535 méně než před rokem. Celkem 5 578 z nich ji našlo díky přímé aktivitě zaměstnanců Úřadu práce ČR.

Situace na pracovním trhu aktuálně odpovídá jak dlouhodobé situaci, tak ročnímu období. Trh práce ovlivňuje především růst české ekonomiky, průmyslové výroby a sezónní práce, které jsou v plném proudu. Zejména ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství a cestovním ruchu. V nadcházejícím období by mohla nezaměstnanost stagnovat nebo mírně klesnout.

„V červenci jsme zaznamenali očekávaný sezónní výkyv. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence ÚP ČR a také mírně snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených. V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Příchod hlavní vlny očekáváme v září,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „Nadále se daří snižovat počet dlouhodobě nezaměstnaných. Jen za uplynulý rok klesl v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, o 3,4 %. Ve srovnání s rokem 2015 pak zaznamenáváme pokles o 7,6 %,“.

Jak už bylo řečeno, obdobně jako v předchozích letech, i letos v červenci přicházeli ve větší míře do evidence ÚP ČR zaměstnanci ze školství. Nově se jich přihlásilo 2 036 (červenec 2016 – 3 163, červen 2017 – 376), naopak do zaměstnání jich nastoupilo 57. Celkem jich úřad evidoval 5 624 (červenec 2015 – 9 079, červenec 2016 – 7 867, červen 2017 – 3 941), z toho nejvíce (1 207) bylo učitelů středních škol (kromě odborných předmětů), konzervatoří a 2. stupňů ZŠ. V meziročním srovnání počet školských pracovníků v evidenci ÚP ČR klesá. Pokud jde o volná místa v tomto oboru, těch bylo v databázi ÚP ČR 2 763 (červenec 2015 – 1 684, červenec 2016 – 2 144, červen 2017 – 3 083). Školy měly zájem hlavně o specialisty a odborné pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání (542 pozic), učitele 1. stupně ZŠ (497 míst) a středních škol (491 míst).

Řada zaměstnavatelů ale hledá dočasné zaměstnance převážně pomocí internetové inzerce nebo vlastních zaměstnanců. Stejně tak mladí lidé hledají dočasné zaměstnání spíše přes pracovní portály. Z toho důvodu se objevují tyto nabídky v databázi ÚP ČR v menší míře.

Pokud jde o absolventy všech stupňů škol a mladistvé, na konci července 2017 jich Úřad práce ČR evidoval 11 664. Celkový počet mladých lidí bez práce vzrostl meziměsíčně o 1 155 a meziročně klesl o 4 261 osob. Na nezaměstnanosti se podíleli 3,8 % (červen 2017 – 3,5 %, červenec 2016 – 4,1 %). Bez práce bylo k 31. 7. 2017 celkem 8 184 bývalých studentů, tj. o 1 388 více než v předchozím měsíci (červenec 2014 – 19 582, červenec 2015 – 15 767, červenec 2016 – 12 069). Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 52 770 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky, pomocné pracovníky ve výrobě, kováře, nástrojáře nebo pracovníky v ochraně a ostraze.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti zaznamenalo v červenci 65 regionů. Největší pak okresy Rychnov nad Kněžnou (o 9,9 %), Pelhřimov (o 7,9 %), Jičín (o 7,7 %), Strakonice (o 7 %), Svitavy (o 6,8 %), Mladá Boleslav (o 6,7 %), Ústí nad Orlicí a Pardubice (shodně o 6,6 %). Naopak nezaměstnanost klesla ve 12 regionech. Nejvíce v okresech Karlovy Vary (o 3,4 %), Český Krumlov (o 3,2 %), Sokolov (o 2,9 %), Jeseník (o 2,6 %), Česká Lípa (o 2,1 %), Teplice (o 1,7 %) a Most (o 1,2 %).

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou (1,4 %), Praha-východ (1,6 %), Jindřichův Hradec (1,7 %), Benešov (2 %), Pelhřimov a Písek (oba 2,1 %), Jičín a Praha-západ (oba 2,2 %).

Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 33 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (9,6 %), Most (8,9 %), Ostrava-město (7,8 %), Ústí nad Labem (7,5 %), Chomutov a Bruntál (oba 6,7 %), Děčín (6,1 %) a Brno město (6 %). Podíl nezaměstnaných mužů klesl na 3,6 % a žen vzrostl na 4,5 %.

Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na pracovním trhu také pozitivně podepisuje další prohloubení proaktivní komunikace ÚP ČR se zaměstnavateli, cílený přístup k uchazečům o zaměstnání a v neposlední řadě pak i efektivní státní podpora prostřednictvím nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). V rámci monitoringu trhu práce kontaktují jeho zaměstnanci zaměstnavatele v regionu, vyhledávají volné pracovní pozice pro uchazeče o zaměstnání a poskytují jim informace o možnostech vzájemné spolupráce a o jednotlivých nástrojích a opatřeních APZ.

 

 

Podrobnosti na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

 

Zdroj: Úřad práce ČR