Fórum rodinné politiky

Letos poprvé realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí Fórum rodinné politiky, které se bude konat ve dnech 31. srpna a 1. září 2017 v Parkhotelu v Plzni s cílem vyvolat soustavnou veřejnou debatu ohledně cílů a zaměření rodinné politiky v České republice.

forum rodinne politiky

Tato veřejná debata by měla být docílena prostřednictvím diskuzí politické reprezentace, akademiků a odborníků v oblasti rodinné politiky, zástupců neziskových organizací a všech dalších subjektů aktivních v podpoře rodin, kteří budou moci představit svou činnost, zhodnotit současný stav, diskutovat možná opatření a pokusit se nalézt nové příležitosti a řešení.

Fórum se bude skládat ze dvou panelů (politická reprezentace a mezinárodní panel) a asi 20 paralelních workshopů s celkovou kapacitou cca 300 účastníků.

Právě jeden z workshopů pořádá pobočný spolek Svazu měst a obcí ČR, konkrétně na téma “Co může samospráva udělat pro rodiny?”. Workshop se bude konat v pátek 1. září od 9:00 do 10:30.

Podrobnější informace, včetně registrace naleznete: http://www.forumrodina.mpsv.cz/

 

Zdroj: Svaz měst a obcí ČR, MPSV