Počet cizinců v našem vzdělávacím systému každým rokem roste

Za posledních deset let se počet cizinců v českém vzdělávacím téměř zdvojnásobil. Podpora integrace cizinců proto bude nabývat stále většího významu. Jen za loňský rok ministerstvo školství na podporu vzdělávání cizinců vyčlenilo 28 milionů korun. Tématu integrace vzdělávání dětí – cizinců se věnovala první celostátní konference s názvem „Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty – cizince“, kterou uspořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Ten se podpoře pedagogů pracujících s dětmi cizinců zabývá více než pět let.

Institut od roku 2015 připravuje vytvoření celorepublikového systému podpory pedagogických pracovníků při integraci a vzdělávání této cílové skupiny dětí a žáků. Součástí této koncepce bylo mimo jiné i vytvoření Krajských center podpory. Centra slouží hlavně jako první pomoc pro učitele a školy, do kterých nastoupí dítě či žák s odlišným mateřským jazykem, ale také například pro jejich rodiny ke konzultacím a k poskytnutí kontaktů na tlumočníky a další odborníky, uvedla na konferenci ředitelka NIDV Plitzová.

V minulosti probíhala podpora začlenění  žáků – cizinců z MŠMT formou tří rozvojových programů a jednoho dotačního programu na podporu integrace cizinců prostřednictvím výuky českého jazyka.

Nově byly pro rok 2017 tyto rozvojové programy spojeny do jednoho se třemi moduly s názvem Podpora vzdělávání cizinců ve školách. Nově byla od školního roku 2017/2018 dána možnost podpory i pro mateřské školy pro jejich děti – cizince v povinném předškolním vzdělávání. 

Podpora pro integraci cizinců je nadále poskytována také v rámci dotačního programu Podpora aktivit integrace cizinců na území České republiky.

Odpolední část programu konference byla věnovaná praktickým workshopům a příkladům inspirativní praxe. Svými zkušenostmi přispěli mimo jiné také odborníci z českých škol v zahraničí.

 

Zdroj: MŠMT

(foto: Tijs Gerritsen, www.freeimages.com)