V Česku se fyzické aktivitě alespoň jednou týdně věnuje zhruba třetina lidí

Fyzické aktivitě se alespoň jednou týdně a nejméně 10 minut v kuse věnuje přibližně třetina populace. Nejaktivnější jsou ve sportu mladí lidé ve věku 15 až 24 let. Pravidelně jich sportuje 68 %. Před dosažením 35 let se sportu věnuje stále více než polovina populace, poté zapojení do sportovních aktivit s přibývajícím věkem klesá. Nejméně sportovně aktivní jsou Češi starší 65 let. Konkrétně ve věkové kategorii 65 až 74 let se sportu věnuje 12,5 % osob a v kategorii nad 75 let pak 5,6 % lidí. Častěji sportují muži než ženy. Ukazuje to analýza zveřejněná na stránkách Českého statistického úřadu, založená na datech z Evropského výběrového šetření o zdraví (EHIS – European Health Interview Survey). To vychází z jednotné evropské metodiky. 

Soudě podle velikosti členské základny sportovních svazů České unie sportu jsou v tuzemsku nejoblíbenějšími sporty fotbal a tenis, kde převažují muži. Třetím nejoblíbenějším sportem je volejbal, který je více oblíbený u žen.

Vedle participace respondentů v aerobních sportovních aktivitách lze ze šetření EHIS zjistit také údaje o posilování a jízdě na kole. Posilování se alespoň jednou týdně věnuje přibližně pětina populace. Kolo k přepravě použilo alespoň jednou týdně 35,5 % populace, častěji muži (40,1 %) než ženy (31,2 %).

Zaměstnanost v oblasti sportu v roce 2016 dosahovala podle ČSÚ více než 31 tisíc osob. To je přibližně 0,6 % celkové zaměstnanosti v ekonomice. Započteme-li i dobrovolníky, dosahuje zaměstnanost v oblasti sportu 52,5 tisíce osob. 

 

Více informací naleznete v nové publikaci ČSÚ s názvem Statistika sportu: základní ukazatele.

 

Zdroj: Český statistický úřad

 

(foto: pixabay.com)