Cukrovku má pětina lidí starších 75 let

Každý pátý obyvatel EU starší 75 let má cukrovku. U lidí s nejnižším vzděláním je podíl lidí s diabetem dvakrát vyšší než u lidí s nejvyšším vzděláním. Ukazují to údaje Eurostatu, podle kterých téměř 30 milionů lidí v Evropské unii trpí chronickým diabetem, což představuje 7 % obyvatelstva EU ve věku 15 a více let (údaje za rok 2014). Mezi muži a ženami nejsou v četnosti výskytu tohoto onemocnění významné rozdíly.

Podíl osob, které uvádí, že mají cukrovku, s věkem roste. Ve věku do 45 let má toto onemocnění méně než 2 % lidí v EU. Ve věku 65 až 74 let je to 16 % a ve věku 75 a více let zhruba pětina osob (19,6 %).

Podíl diabetiků klesá s rostoucí úrovní vzdělání. U osob s nízkou úrovní vzdělání je podíl lidí s diabetem 10,8 %, u osob se středním vzděláním  je to téměř o polovinu méně (5,7 %), u lidí s nejnižším vzděláním 4,2 %.

 

IMG_graph_1_Diabetes

 

Zdroj: Eurostat

 

(foto: pixabay.com)