Kvalitu bydlení pomohou zvýšit domovníci

Ve středu 25. listopadu byl slavnostně ukončen nultý ročník vzdělávacího programu Domovník preventista, který v dubnu letošního roku začalo navštěvovat prvních 10 studentů – domovníků. Za účasti zástupců Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR, Krajského úřadu Jihomoravského kraje, magistrátu města Brna, ale i Úřadu práce nebo Národního ústavu vzdělávání převzali z rukou ředitele Střední školy polytechnické pana ing. Adrzeje Bartoše osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Stali se tak historicky prvními absolventy a současně domovníky preventisty.

O projektu

Zkušenosti ukazují, že ustanovení domovníka je často nejlepší cesta, jak zpříjemnit a zkvalitnit život nájemníkům, a to obzvláště v objektech, kde se opakovaně objevují mezilidské či technické potíže. Kde ale nalézt vhodnou osobu? Člověka přátelského, ale podle potřeby i autoritativního. Někoho dostatečně šikovného na zvládnutí drobnějších řemeslných prací, znalého zvyklostí a potřeb jednotlivých nájemníků. Někoho, kdo pomůže, poradí, zmírní spory, případně předá požadavek obyvatel objektu na ten správný úřad.

Městská policie Brno v této oblasti již řadu let preventivní aktivity rozvíjí. Příkladem je projekt Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení, který byl za podpory Statutárního města Brna a Odboru prevence kriminality MV ČR realizován brněnskou městskou policií už v letech 2009 až 2012. Jeho cílem bylo navrhnout a ověřit účinnost všech dostupných preventivních opatření, která by vedla nejen k bezpečnějšímu životu obyvatel bytových domů, ale i k maximální samostatnosti vlastníků a nájemníků bytových domů při zajišťování bezpečí vlastního bydlení.

Na tento pilotní projekt jsme v roce 2013 navázali vydáním brožované publikace Manuál bezpečného bydlení, která systematicky a přehledně popisuje jednotlivé kroky a jejich účinnost. Publikace slouží těm komunitám majitelů a nájemníků bytových domů, kteří hledají nejen návody a inspiraci, ale i ověřená a účinná řešení pořádkových, bezpečnostních nebo i sociálních a komunikačních problémů v domě, ve kterém bydlí nebo který spravují.

Klíčovou myšlenkou následného projektu Domovnická akademie je za pomoci vyškolených a respektovaných Domovníků – preventistů zvýšit soběstačnost obyvatel bytových domů při vytváření podmínek bezpečného, klidného, čistého a dobře spravovaného bydlení, s maximálním využitím přirozených sociálních vazeb, komunikačních nástrojů i moderních technologií. Současně projekt sleduje snížení represivních a exekutivních zásahů samosprávy do života komunity nájemníků.

Vzdělávání je realizováno Střední školou polytechnickou v Brně, která se zaměřuje zejména na řemeslnické činnosti, správu a údržbu domu. Významnou a inovativní složkou kurzu jsou měkké dovednosti, na jejichž výuce spolupracuje Městská policie Brno s Vyšší policejní školou MV ČR Holešov – Brno, Hasičským záchranným sborem JMK, Cechem mechanických zámkových systémů a Asociací Grémium alarm. Budoucí domovníci se tak naučí nejen klasické manuální dovednosti, ale i základní znalosti a dovednosti v oblasti komunikace, zvládání konfliktních situací, mediace, prevence kriminality, požární ochrany, komunikace se složkami integrovaného záchranného systému, orientace ve struktuře samosprávy, nabídce sociálních služeb a služeb nestátních neziskových organizací. Podrobně se seznámí s možnostmi využití mechanických i elektronických systémů, i s možnostmi, které nabízí systém sociálních služeb neziskových organizací podporovaných městem, krajem i státem. Kurz je nastaven v rozsahu cca 200 vyučovacích hodin.

 

Zdroj: MMR, Městská policie Brno