Pardubický kraj vyžaduje užší spolupráci zdravotnických zařízení

Na Krajském úřadu Pardubického kraje se sešli ředitelé krajských zdravotnických zařízení v oblasti následné péče a rehabilitace nacházejících se v Pardubickém kraji. Hlavním bodem programu bylo projednání akčního plánu krajského radního Ladislava Valtra k dokumentu Koordinace a rozvoj zdravotní péče v Pardubickém kraji.

V minulém roce schválený Program rozvoje Nemocnice Pardubického kraje, tedy pěti krajských nemocnic, je postupně naplňován. Aby nezůstalo pouze u zařízení akutní péče, kraj zmapoval i vazby mezi dalšími zdravotnickými zařízeními v kraji. Ty jsou nyní popsány v materiálu Koordinace a rozvoj zdravotní péče v Pardubickém kraji. „Dokument analyzuje stav návazností zdravotní péče v našem kraji, a to až na úroveň praktických lékařů, byť to jsou samostatní poskytovatelé zdravotních služeb, a obsahuje další doporučení,“ informoval již dříve radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

 

Léčebny, odborné ústavy, nemocnice i záchranná služba

Doporučení, které vyplývají z tohoto materiálu, transformuje do praxe akční plán. Ten obsahuje konkrétní aktivity včetně odpovědnosti a termínů. „Úkoly a opatření, které jsme si v akčním plánu rozdělili, jsou postaveny na posílení motivace ředitelů jednotlivých zdravotnických zařízení ke vzájemné spolupráci a informovanosti,“ vysvětlil radní Valtr a pokračoval: „Společně chceme postupně lépe propojit poskytované zdravotnické služby, tak aby byly více komfortní ve vnímání celku z pohledu pacienta.“

Stejně jako v případě následné péče se vedení kraje zabývá také přednemocniční péčí, tedy Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraj. „Cílem akčního plánu je mimo jiné například vytvořit standard předávání pacienta mezi záchrannou službou a nemocnicemi či předávání pacienta z lůžek akutní péče na lůžka péče následné,“ vyjmenoval některé z konkrétních aktivit radní Valtr. „Postupnými kroky tak chceme zlepšovat všechny návaznosti a spolupráci mezi všemi zdravotnickými organizacemi v našem kraji,“ uzavřel Ladislav Valtr.

 

Zdroj: Krajský úřad Pardubického kraje