Národní rada osob se zdravotním postižením chce do posudkové služby ergoterapeuty

Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová se dnes sešla s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václavem Krásou. Společně jednali například o koordinaci rehabilitace osob se zdravotním postižením nebo o problematice poukázek, jimiž se povinně vyplácí část dávek pomoci v hmotné nouzi. Tématem debaty byla i lékařská posudková služba.

Tématem setkání byla lékařská posudková služby (LPS) a konkrétně návrh NRZP, aby se postupně zrušila role lékařů posudkové služby při posuzování zdravotního stavu. Posudkoví lékaři by měli být podle návrhu NRZP nahrazeni ergoterapeuty pracujícími ve strukturách ÚP ČR. Ministryně Němcová však upozornila na to, že v současné době v ČR u různých poskytovatelů zdravotních služeb působí pouze asi 500 ergoterapeutů. Dostatek ergoterapeutů na trhu práce lze očekávat nejdříve za pět let.

Dlouhodobým problémem LPS je nedostatek posudkových lékařů a s tím související prodlužování doby vypracování posudku a nárůst počtu nevypracovaných posudků, u nichž již uplynula zákonná lhůta. „Takových případů lékařská posudková služba eviduje téměř 9 tisíc a posudková komise 4,5 tisíce. Lékařská posudková služba každoročně obdrží více než 400 tisíc žádostí o vypracování posudku. Aktuálně má však asi 66 neosazených systemizovaných míst, což z celkových 362 systemizovaných míst představuje téměř pětinu,“ uvedla ministryně Němcová.

K problematice LPS vytvořila ministryně Němcová pracovní skupinu. Tento tým navrhne a bude realizovat řízení LPS, včetně organizačních a systémových změn. Od 1. února 2018 využije ČSSZ institut smluvních lékařů k provádění posudkové činnosti pro účely průkazů osob se zdravotním postižením. Některá opatření však už byla přijata a jedná se např. o změnu odměňování posudkových lékařů s účinností od 1. 1. 2018 na úroveň lékařů ve zdravotnictví či nově zavedené pozice odborných asistentů posudkových lékařů.

„S panem předsedou Václavem Krásou jsme se dohodli na tom, že budeme úzce spolupracovat při změnách v lékařské posudkové službě a budeme se pravidelně k tomuto tématu scházet,“ dodala po jednání ministryně Němcová.

Dalším tématem jednání byla např. novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která má řešit problémy spojené s poskytováním části příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek. „Znovu připomínám, že šlo o poslaneckou a nikoli ministerskou iniciativu, naopak ministerstvo na problematičnost této úpravy opakovaně upozorňovalo,“ zdůraznila ministryně Němcová. Ministryně uvedla, že souhlasí s předsedou NRZP Václavem Krásou, že by se mohlo zrušit vyplácení dávek pomoci hmotné nouze poukázkami v zařízeních poskytujících sociální služby. Ministerská novela zavádí výjimku pro osoby, jimž je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém pobytovém zařízení po celý měsíc a u osob s omezenou svéprávností.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí