Ekonomika je v kondici. Limitem je nedostatek pracovníků

Zpřesněný odhad ČSÚ ukazuje, že růst HDP ve 4. čtvrtletí 2017 dosáhl meziročně tempa 5,2 %, tedy mírně více než byl únorový předběžný odhad. Dle předpokladu rostla ekonomika mezičtvrtletně o 0,5 %. HDP vzrostlo za celý rok 2017 o předpokládané 4,5 %. Data tak potvrzují solidní kondici ekonomiky v roce 2017.

„Na úspěchu se významně podílel zpracovatelský průmysl, který ve čtvrtém kvartále meziročně vzrostl o 7,4 %. Podniky jsou v dobré formě. Bariérou růstu je situace na trhu práce. Podniky neustále limituje především nedostatek pracovníků. Firmy může zatížit také růst úrokových sazeb a s konjunkturou spojený růst cen materiálů a surovin. Šetření SP ČR a ČNB potvrzuje rostoucí trend ekonomiky, který bude patrně pokračovat i během letošního roku, byť v mírnějším tempu,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Společné šetření SP ČR a České národní banky (ČNB) (viz publikace) ukazuje kondici ekonomiky na závěr roku 2017 a výhled podnikatelů do roku 2018.

V závěru loňského roku podnikatelé kladně hodnotili především domácí i zahraniční poptávku. Ekonomický růst má ale vliv na zvyšování ceny při zajišťování materiálu, surovin, dále se zhoršilo vnímání vysokých nákladů na práci a nedostatku kvalifikované pracovní síly. Vyšší jsou též očekávání růstu cen výrobních vstupů i výstupů. Na cenový vývoj i růst cen vstupů a výstupů má vliv očekávání rostoucích mezd – s tím se pojí rovněž dosažení pomyslného stropu v zaměstnanosti, což vystavuje mzdové náklady silnému tlaku.

Předpovědi podnikatelů v oblasti zakázek jsou podobné hodnocení domácí i zahraniční poptávky – v následujícím půlroce vyznívají předpovědi objemu nových zakázek převážně pozitivně, byť v kratším horizontu prvního čtvrtletí se předpovědi mírně zhoršily, což je dáno obtížným opětovným dosažením rekordních hodnot, kterých ekonomika dosahovala v druhé polovině r. 2017. Šetření SP ČR a ČNB  potvrzuje rostoucí trend ekonomiky, který bude patrně pokračovat, byť v mírnějším tempu, i během roku 2018.

 

Zdroj:  Svaz průmyslu a dopravy České republiky