Mezinárodní konference Zipyho a Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole (21. 3. 2018)

Centrum sociálních služeb Praha Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci “Zipyho a Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole” (viz program níže), která se uskuteční 21. 3. 2018 v Praze (Mariánské Nám. 2, 110 00 Praha 1). Zahraniční kolegové budou prezentovat zajímavé zkušenosti, např. práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, způsoby zapojení celé školy, program pro starší děti atd. Konference představí mezinárodní zkušenosti s prací s metodikami Zipyho a Jablíkovi kamarádi a výstupy z projektu „Zipyho a Jablíkovi kamarádi – metodiky pro rozvoj sociálních dovedností“ (reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000040). Vystoupí zástupci organizací z Velké Británie, Norska, Bulharska, Litvy, Slovenska a Polska, frekventanti budou seznámeni nejen s východisky a principy metodik, ale i pozitivní pedagogiky, inkluzivního vzdělávání, prevence rizikového chování a jejich uplatňování v různých evropských zemích. Účast na konferenci je zdarma, jen je třeba se registrovat. Zahraniční příspěvky budou tlumočeny do češtiny.

 

Program

8.00 – 9.00

 • Prezence

9.00 – 10.30

 • slavnostní zahájení, úvodní slovo
 • vystoupení Partnership for Children – filosofie a historie metodik ZK a JK, rozšíření po světě
 • E-clinic, z.ú. – historie Zipyho kamarádů v ČR, zasazení do kontextu mezioborového přístupu k duševnímu zdraví a prevenci RCH
 • 10.30 – 11.00 Dopolední pauza na kávu

11.00 – 12.00

 • shrnutí výstupů projektu Zipyho a Jablíkovi kamarádi
 • „Ze světa“ – stručné představení zahraničních hostů – jak pracují s ZK+JK u nich a krátká pozvánka na jejich workshop
 • 12.00 – 13.00 Polední pauza na oběd

13.00 – 16.30

 • Workshopy – Velká Británie, Norsko, Litva, Polsko, Slovensko, Bulharsko

16.30 – 17.00

 • Odpolední pauza na kávu

17.00 – 18.00

 • panelová diskuse – možnosti financování, mezinárodní spolupráce apod.
 • oficiální zakončení