Obce mají v důsledku daňového balíčku přijít o 5,3 miliardy

Chystaný daňový balíček z dílny Ministerstva financí ČR s platností od 1. ledna 2019 ruší superhrubou mzdu a snižuje daňovou zátěž zaměstnanců o jeden procentní bod. Výpadek příjmů půjde na úkor nejen státní kasy, ale postihne především rozpočty obcí a krajů. Díky nižším daním pro zaměstnance mají obce přijít minimálně o 5,3 miliardy Kč.

„Svaz měst a obcí ČR zásadně nesouhlasí s dopady navrhovaného daňového balíčku na česká města a obce v podobě 5,3 mld. Kč. Ministerstvo financí totiž nereflektuje plně negativní dopady, jelikož argumentuje, že obce dostaly přidáno cca 8 mld. Kč na sdílených daních v rámci rozpočtového určení daní od 1. ledna 2018,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: „Přitom právě obce jsou stavebními kameny každého státu, které plní celou škálu veřejných služeb a funkcí a jsou tak hlavním aktérem komunitního dění. Bohužel k zajištění všech těchto záležitostí stát neposkytuje obcím dostatečné legislativní i finanční podmínky.“

Ministerstvo financí ČR nepočítá vzhledem k navýšení rozpočtového určení daní s finanční kompenzací výpadku 5,3 mld. Kč obcím. Obcím tak zůstane v rámci rozpočtového určení daní místo 8,2 mld. Kč pouze 2,9 mld. Kč. Jejich situace se tak díky politice státu stává těžko předvídatelná. Pro rozvoj obcí a investic do obecní infrastruktury je nezbytná dlouhodobá předvídatelnost příjmů. Pavel Drahovzal shrnuje: „Krácení daňových příjmů je pro existenci českých obcí zcela nepředstavitelné a může zásadně negativně ovlivnit jejich další rozvoj v souladu s potřebami obyvatel. Vždyť díky investicím a dobré správě obcí se rozvíjí a vytvářejí podmínky nejen pro život obyvatel, ale i pro fungování podnikatelů velkých i malých.“

Svaz měst a obcí ČR zastává názor, že výpadek příjmů by bylo možné řešit navýšením podílu územních samospráv z daní vybraných státem na třetinu tak, jak je to v řadě evropských států. Tato situace by garantovala obcím dlouhodobou finanční stabilitu a bylo by možné otevřít debatu s MF ČR o přenastavení systému poskytování národních dotací.

 

Zdroj: Svaz měst a obcí České republiky