Obce si mohou nechat udělat gender audit

Prostřednictvím našeho projektu si mohou obecní/městské úřady nechat udělat audit zaměřený na uplatňování rovných příležitostí, zejména s ohledem na gender problematiku. Samotná realizace auditu je pro zájemce nenáročná a bezplatná, realizuje se během 1-3 měsíců, kdy přítomnost auditorů/rek na úřadě je v řádu jednotek dnů. Metoda genderového auditu jako jednoho z nástrojů gender mainstreamingu má v zahraničí již více než třicetiletou tradici.

Při realizaci genderového auditu jsou analyzovány vnitřní organizační procesy a struktura organizace z genderové perspektivy, jsou identifikovány kritické oblasti a bariéry, je sledován a vyhodnocován pokrok a jsou dávána doporučení ke zlepšení fungování organizace v otázce rovných příležitostí, a to v široké škále oblastí. Pozornost auditorů/rek je zaměřena především na vnitřní prostředí organizace, není však opomíjeno ani sledování dopadů její činnosti na okolí.

V současné době již úspěšně realizujeme 9 auditů na městských a obecních úřadech, z čehož 3 úřady závěrečné zprávy s výsledky auditu a doporučeními obdržely, stejně tak jako certifikáty o absolvování auditu.  Výsledná zpráva z genderového auditu opravňuje zájemce požádat o dotaci v aktuálně běžící výzvě č. 13_17_130 Implementace doporučení genderového auditu u zaměstnavatelů mimo Prahu.

Samotná realizace auditu je pro zájemce nenáročná a bezplatná, realizuje se během 1-3 měsíců, kdy přítomnost auditorů/rek na úřadě je v řádu jednotek dnů. V případě zájmu o více informací nebo zapojení se do projektu nás prosím kontaktujte na adrese mepco@mepco.cz.

 

Autor: MEPCO

 

Zdroj: Svaz měst a obcí České republiky