Některé obce vyplácí svým obyvatelům obecní porodné nebo pohřebné

Šumperský deník přinesl dne 17. 3. 2018 článek referující o zajímavé iniciativě, která se může stát inspirací pro místní samosprávy napříč republikou. Snaha přilákat nové nebo alespoň udržet stávající obyvatele. To je důvod, proč řada samospráv na Šumpersku a Jesenicku vyplácí obecní porodné. Najdou se však takové, které svým obyvatelům přispívají i na poslední cestu. Obecní pohřebné vyplácí například Supíkovice na Jesenicku. Příspěvek poskytují od roku 2013. Letos v únoru jej zastupitelé navýšili na osm tisíc korun. Nárokovat jej lze na člověka, který měl v obci zapsaný trvalý pobyt. Samospráva jej vyplácí na základě předložení dokumentu o vypravení pohřbu. Podle starosty Romana Bicana pohřebné stejně jako porodné souvisí s trvalým pobytem lidí v obci. Počet stálých obyvatel je totiž jedním z kritérií, podle něhož obec získává prostředky z takzvaného rozpočtového určení daní. „Je to určité, byť zpětné, poděkování lidem za to, že v obci setrvali. Také je to gesto, že úmrtí vnímáme jako odchod člověka z místní komunity. V Supíkovicích žije necelých sedm set obyvatel, všichni se známe. Celá obec vždycky ví, že někdo odešel,“ objasnil starosta Supíkovic Roman Bican, proč samospráva příspěvek vyplácí. 

Na Jesenicku nejsou Supíkovice jedinou obcí, která pohřebné zavedla. „Není to běžné, nicméně nejsme výjimka. Vím o několika obcích v regionu, které příspěvek mají,“ dodal starosta Bican. Finanční bonus k narození dítěte vyplácí zejména na Jesenicku celá řada obcí v čele se samotným Jeseníkem. V jeho případě však nemá na růst místní populace vliv. Obyvatel ve městě neustále ubývá.

Obec vyplácí také obecní porodné. Obecní porodné se poskytuje z rozpočtu obce Supíkovice ve výši 10 tisíc Kč na jedno narozené živé dítě (v případě vícerčat se porodné násobí počtem dětí). Narozené dítě musí mít trvalý pobyt v obci Supíkovice, zákonní zástupci dítěte (oba) musí mít trvalý pobyt (popř. přechodný pobyt u cizinců) v obci Supíkovice, a to ke dni narození dítěte (dětí). Ke dni podání žádosti nesmí mít zákonní zástupci dítěte vůči obci Supíkovice žádné závazky po splatnosti (žádné dluhy). Symbolický šek na výplatu porodného je zákonným zástupcům předán na slavnostním obřadu „Vítání občánků” starostou obce (nebo jeho zástupcem). Na obecní porodné není právní nárok. Tato pravidla schválilo zastupitelstvo obce Supíkovice na svém zasedání dne 22.2.2018.

Autor: Petr Krňávek

 
 
 
Pozn.: Redakčně upraveno.