Pardubický kraj: S dětmi v rodinných skupinách je měně problémů než v ústavním prostředí

Pardubický kraj je spolu se Zlínským průkopníkem v transformaci péče o ohrožené děti v České republice. Chce ústavní formu změnit na komunitní, s rozvojem služeb preventivního a ambulantního charakteru. Oba kraje uspěly v projektu, který jim umožnil vypracovat pro zařízení péče o ohrožené děti transformační plány. Konkrétní změny jsou tedy připraveny, ale nejsou zadarmo. Přesto se Pardubický kraj, který jako jediný má plány pro všechna svá zařízení, chce alespoň do počátečních kroků pustit. Letošní možnosti probírali příslušní radní a vedoucí odborů s ředitelkami a řediteli dvou dětských center a pěti dětských domovů.

„Díky zlepšenému inkasu daní v minulém roce se Pardubickému kraji podařilo v rozpočtu vyčlenit navíc částku 2 miliony na provoz a 3 miliony na investice právě pro tyto transformační projekty. Někde se nám zvyšuje náročnost na personál, potřebujeme nové vybavení bytů a podobně,“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

V pěti dětských domovech zřizovaných Pardubickým krajem  žije nyní 142 dětí.  „Chceme těmto dětem postupně umožnit život, který se blíží tomu rodinnému. Jedna skupina dětí žije v bytě už nyní v Poličce, další byty má Dětský domov v Pardubicích a ostatní domovy se na podobné kroky také chystají,“ informuje radní pro školství Bohumil Bernášek.

Podle přítomných ředitelů jsou děti, které mají možnost žít v menších skupinkách v bytech, méně problémové. Někteří starší klienti si už vyzkoušeli samostatný život v garsonkách s podporou domova, a také tady se to velmi osvědčilo.

Při tvorbě transformačních plánů se však počítalo s tím, že bude možné kapacity dětských domovů a center výrazně snížit. Tento trend se ale zatím nepotvrzuje, soudy i orgány sociálně-právní ochrany dětí posílají do ústavní péče stále velké množství dětí. „Nabízí se nám několik možností, jednou z nich je rozvíjet institut profesionálního a dlouhodobého pěstounství, kde stále pociťujeme nedostatek pěstounských rodin. Dále se musíme více zaměřovat na prevenci, aby děti s pomocí sociálních služeb mohly zůstat ve své původní rodině. A takových je také dost. Se sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi nyní začíná například Dětský domov v Holicích,“ vysvětlil Pavel Šotola.

 

Zdroj: Pardubický kraj