V Karlovarském kraji chybí sestry i lékaři. Kraj jim poskytne náborové příspěvky

​Karlovarský kraj pokračuje v řešení personální nouze ve zdravotnictví. Od 1. května letošního roku bude zdravotníkům poskytovat náborové příspěvky. Získají je noví zaměstnanci, kteří budou pracovat v nemocnicích poskytujících akutní lůžkovou péči, tedy v karlovarské a chebské nemocnici, a také v nemocnicích v Sokolově a v Ostrově. Poskytování příspěvků schválilo krajské zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání. „Dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem především zdravotních sester, jen v nemocnici v Chebu jich chybí celkem 90, lepší situace ale není ani v ostatních zdravotnických zařízeních. Důsledkem toho je mimo jiné uzavření dětského oddělení nemocnice Ostrov, od 30. června nebude v provozu gynekologicko-porodnické oddělení této nemocnice. Proto se kraj rozhodl, že jedním z opatření, která musí udělat, je poskytnutí atraktivních náborových příspěvků. Celkem jsme na ně vyčlenili pro rok 2018 částku 3, 35 milionu korun,“ vyčíslil krajský radní Jan Bureš a dodal, že v případě vyčerpání této částky v letošním roce bude hledat zdroje na navýšení celkové sumy v rozpočtu kraje.

Náborový příspěvek určený pro zdravotní sestru činí 150 tisíc korun, přičemž v prvním roce pobírání příspěvků dostane nová sestra 100 tisíc korun, v druhém roce zbývajících 50 tisíc korun. Náborový příspěvek pro lékaře je ve výši 400 tisíc korun a rovněž bude rozdělen na dvě části. „Podmínkou pro udělení náborového příspěvku je setrvání v pracovním poměru v uvedených nemocnicích v kraji minimálně 3 roky v pracovním úvazku minimálně 0, 5.  Pravidla jsme nastavili tak, aby nezpůsobovala přecházení zdravotníků z jedné nemocnice do druhé. Kdo chce čerpat náborový příspěvek, nesmí pracovat 6 měsíců před jeho získáním v jiné nemocnici na území regionu, na záchrance či v Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče v Nejdku,“ vysvětlil Jan Bureš. S každým uchazečem přitom kraj a příslušná nemocnice podepíší smlouvu, kterou stvrdí vyplácení příspěvku.
Náborové příspěvky se budou vztahovat také na fyzioterapeuty a radiologické asistenty, kteří patří v nemocnicích ke stejně „nedostatkovým profesím“, jako jsou praktické a všeobecné sestry.
 

Zdroj: Karlovarský kraj