Na konci dubna 2018 bylo v Česku 243 tisíc lidí bez práce, to je o 84,4 tisíc méně než před rokem

K 30. 4. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 242 798 uchazečů o zaměstnání. To je o 20 810 méně než v březnu a o 84 401 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší hodnotu od srpna 1997, kdy bylo bez práce 230 301 lidí. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 220 183 dosažitelných uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,2 % (březen 2018 – 3,5 %, duben 2017 – 4,4 %). Meziměsíčně i meziročně se zvýšil počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v dubnu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 267 107, z toho 16 227 pak v rámci dohod mimo pracovní poměr, tj. na DPP nebo DPČ. V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za březen 2018) nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU. Aktuální výsledky dnes zveřejnil Úřad práce ČR.

 

Podíl nezaměstnaných osob v ČR k 30. 4. 2018

3,2 %

Počet uchazečů o zaměstnání

242 798

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

220 183

Míra nezam. podle EUROSTAT (březen 2018)

2,1 %

Počet volných pracovních míst

267 107

 

Situace na pracovním trhu aktuálně odpovídá jak dlouhodobé situaci, tak ročnímu období. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických oborech. „V plném proudu jsou už i sezonní práce, především ve stavebnictví, gastronomii a cestovním ruchu, zemědělství, zahradnictví lesnictví, lázeňství či těžbě. V dubnu také už naplno běží veřejně prospěšné práce, v jejichž rámci probíhají jarní úklidy veřejných prostranství. V následujících měsících by mohla nezaměstnanost ještě mírně klesat,“ shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a dodává: „Za zmínku jistě stojí fakt, že Úřadu práce ČR se daří stále snižovat podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Zatímco v dubnu 2017 tvořili ti, kteří byli bez práce déle než 12 měsíců 38,7 % z celkového počtu nezaměstnaných a rok předtím dokonce 42,2 %, letos tento podíl klesl na 33,9 %. V meziročním srovnání je v evidenci ÚP ČR o 84,4 tisíce nezaměstnaných méně. Přes 40 200 lidí nastoupilo v uplynulém měsíci do práce a téměř 9 800 z nich ji získalo díky některé z aktivit vyvíjených ze strany Úřadu práce ČR.“

Nízká nezaměstnanost rozhodně neznamená pro zaměstnance Úřadu práce ČR méně práce. V současné době se výrazně objevuje trend, kdy řada uchazečů, zejména těch, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, ztrácí motivaci pracovat, a to např. kvůli nízké úrovni vzdělání, popř. “zastaralé“ kvalifikaci, nedostatku praxe, exekuci, omezené mobilitě, věkovému, zdravotnímu handicapu či péči o malé děti nebo osobu blízkou. To vše výrazným způsobem snižuje jejich šance na získání práce. Úkolem Úřadu práce ČR je pokusit se odstranit tyto bariéry a pomocí nástrojů, opatření aktivní politiky zaměstnanosti a cíleného poradenství vyrovnat nesoulad poptávky a nabídky na trhu práce. Tedy obsadit co nejvíce volných pracovních míst uchazeči z jeho evidence.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo v dubnu  76 okresů – největší hlásí Jindřichův Hradec (o 26,4 %), Svitavy (o 23,4 %), Chrudim (o 21,4 %), Písek (o 20,1 %), Prachatice (o 19,3 %), Břeclav (o 17,8 %), Klatovy (o 16,6 %), Třebíč (o 16,2 %), Český Krumlov (o 15,7 %), Pelhřimov (o 15,3 %) a Znojmo (o 15,1 %). Nezaměstnanost naopak vzrostla na Rokycansku (o 1,6 %).

Nejnižší nezaměstnanost vykázaly ke konci předchozího měsíce okresy Rychnov nad Kněžnou a Praha – východ (shodně 1,2 %), Pelhřimov (1,5 %), Benešov, Jindřichův Hradec, Plzeň – jih, Jičín a Praha – západ (shodně 1,6 %). Podíl nezaměstnaných osob stejný nebo vyšší než republikový průměr hlásí 31 regionů. Nejvyšší byl v okresech Karviná (7,5 %), Most (6,7 %), Ostrava – město (6,2 %), Bruntál (5,9 %), Jeseník (5,8 %), Chomutov (5,7 %), Ústí nad Labem (5,5 %), Znojmo (5,4 %) a Hodonín (5,1 %). Podíl nezaměstnaných žen poklesl na 3,3 % a mužů na 3,1 %.

Kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na pracovním trhu také pozitivně podepisuje individuální přístup k uchazečům o zaměstnání i zaměstnavatelům a v neposlední řadě pak efektivní státní podpora prostřednictvím nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). Klíčovou aktivitou ÚP ČR je pak monitoring volných pracovních míst. Jeho smyslem je získat takové informace  o volných pracovních místech a pracovních podmínkách, aby na jejich základě mohl ÚP ČR zprostředkovat zaměstnavateli přesně takového zaměstnance, jakého potřebuje.

„Úřad práce ČR se ještě více zaměřuje na získávání detailnějších informací o potřebách a požadavcích zaměstnavatelů na lidské zdroje. Osvědčují se např. i setkání v rámci regionálních partnerství uzavírání memorand o spolupráci či osobní návštěvy starostů měst a obcí,“ zdůrazňuje Kateřina Sadílková.

V uplynulém měsíci evidoval ÚP ČR celkem 267 107 volných pracovních míst, což je o 13 585 více než v březnu a o 108 035 více než před rokem. Nejvíce volných pozic chtějí obsadit zaměstnavatelé v Praze (51 023), ve Středočeském (39 105), v Pardubickém (25 727), Plzeňském (25 549) a Jihomoravském (22 169) kraji. Z celkového počtu volných pracovních míst nabízeli zaměstnavatelé 8 965 pozic na dohodu o provedení práce a 7 262 míst na dohodu o pracovní činnosti. Na jedno volné pracovní místo připadá v průměru 0,9 uchazeče. Z toho nejvíce v okresech Karviná (6,1), Ústí nad Labem (4,8), Most (4,6), Jeseník (4,5), Znojmo (3,2), Děčín (3,1), Bruntál (2,9) a Hodonín (2,8). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 14 196 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP).

Úřad práce ČR zaznamenal v uplynulém měsíci také nárůst poptávky po sezónních pracovnících na krátkodobé pracovní poměry. Ke konci dubna evidoval 21 277 takových pozic. Firmy hledají například pomocníky v oblasti těžby a stavebnictví, montážní dělníky, uklízeče, pomocníky ve výrobě, v dopravě, zemědělství, lesnictví či rybářství. Objevují se už též nabídky v rámci letních brigád. Poptávka je po prodavačích rychlého občerstvení a zmrzliny, pracovnících do zahradnictví a rekreačních středisek a dalších zaměstnancích v turismu a gastronomii. V této souvislosti ale zaměstnavatelé hledají většinou brigádníky spíše prostřednictvím internetové inzerce či vlastních zaměstnanců.

Obecně měli zaměstnavatelé v dubnu největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, pomocníky ve výrobě, montážní dělníky, uklízeče a pomocníky v hotelích a dalších objektech, řidiče nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, kuchaře (kromě šéfkuchařů) a pomocné kuchaře nebo svářeče, řezače plamenem a páječe. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance. Úřad práce ČR proto klade velký důraz na prohloubení poradenství a už zmíněného individuálního přístupu nejen ve vztahu k uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale i k jednotlivým zaměstnavatelům. Za zmínku stojí organizace výběrových řízení či předvýběry vhodných uchazečů o zaměstnání, které ÚP ČR zajišťuje pro zaměstnavatele na základě jejich konkrétních požadavků. Osvědčují se např. i setkání v rámci regionálních partnerství či osobní návštěvy starostů měst a obcí. V této souvislosti je ale  třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou pro zaměstnavatele jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec nakonec zvolí, rozhoduje řada aspektů – výše mzdy, benefity, dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele nebo třeba jeho ochota ustoupit z původních požadavků.

Během dubna se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 35 405 lidí. Ve srovnání s minulým měsícem byl jejich počet vyšší o 2 692 osob, meziročně pak nižší o 1 748 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 56 215 uchazečů o zaměstnání (ukončená evidence, vyřazení uchazeči o zaměstnání). To je o 6 211 více než v březnu a o 9 851 méně než v dubnu 2017. Jak už bylo uvedeno –  novou práci získalo 40 212 lidí – o  5 941 více než v předchozím měsíci a o 8  750 méně než před rokem. Celkem 9 775 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním, s výučním listem či středním vzděláním s maturitou. Průměrný věk nezaměstnaných činil v dubnu 43,3 roku. Mezi evidovanými bylo 91 187 lidí nad 50 let a na celkové nezaměstnanosti se podíleli 37,6 %. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání bylo těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, 33,9 % – celkem 82 361. Průměrná délka nezaměstnanosti činí 697 dní.

„V problematice dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů odvádí významný podíl také efektivní spolupráce agend Zaměstnanosti a Nepojistných sociálních dávek. Právě tato úzká provazba, kdy posuzujeme klienty v rámci obou oblastí společně, prokazatelně zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce a zároveň  snižuje  jejich  závislost  na  dávkách,“ vyzdvihuje generální ředitelka ÚP ČR.

V uplynulém měsíci bylo bez práce 124 577 žen (51,3 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 42 771 OZP (17,6 % z celkového počtu nezaměstnaných). Z profesního hlediska bylo v evidenci nejvíce pomocných pracovníků ve výrobě, prodavačů, všeobecných administrativních pracovníků, uklízečů a pomocníků v hotelích a jiných objektech, pracovníků v ostraze, řidičů osobních a malých dodávkových automobilů, zedníků, kamnářů či dlaždičů,  pomocných manipulačních dělníků a pracovníků v gastronomii.

Ke konci dubna bylo bez práce 9 528 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 630 a meziročně pak o 3 600 osob.   Na celkové nezaměstnanosti se podíleli   3,9 % (březen 2018 – 3,9 %, duben 2017 – 4 %). Bez práce bylo k 30. 4. 2018 celkem 6 091 bývalých studentů, tj. o 605 méně než v předchozím měsíci (duben 2015 – 19 192, duben 2016 – 14 507, duben 2017 – 9 149). Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 65 136 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky, pomocníky ve výrobě, kováře, nástrojáře, obsluhu pojízdných zařízení nebo obsluhu strojů.

Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Ke konci dubna podpořil prostřednictvím příspěvků APZ celkem 25 864 uchazečů a zájemců o zaměstnání. APZ přispívá k zaměstnávání uchazečů prakticky ve všech odvětvích. Zaměstnanost významně podporují také projekty financované z národních a evropských peněz. Prioritou ÚP ČR je především kvalitní zprostředkovatelská práce ÚP ČR, úzká spolupráce se zaměstnavateli a realizace efektivní APZ, kde jde zejména o veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V případě uplatnění uchazečů o zaměstnání na VPP není důležitá kvalifikace. Zároveň ale umožňují dlouhodobě nezaměstnaným, aby si oživili nebo získali pracovní návyky, a po jejich skončení snáze našli stálou práci. Pokud jde o SÚPM, ta nabízejí klientům možnost získání zaměstnání i ve specializovaných oborech.

Úspěch sklízí též pilotovaný příspěvek na dojížďku, který ÚP ČR poskytuje od dubna 2016. Za dva roky o něj požádalo celkem 7 121 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (1 957), Olomouckém (1 677), Jihomoravském (700) a Ústeckém (684) kraji. Jen v dubnu přijal Úřad práce ČR 332 žádostí. Se 4 655 žadateli už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku (s 250 z nich v dubnu). V jejich rámci přiznal měsíční částku většinou ve výši 1 500 a 2 500 Kč. Podpoření uchazeči nejčastěji dojíždí do práce 10 – 25 a 25 – 50 km. Jsou mezi nimi lidé různých profesí, např. administrativní pracovníci, výrobní a montážní dělníci, prodavači, skladníci, floristka, chemik, vychovatelky, sociální pracovníci, elektrikář, kuchař nebo třeba dispečer.

Lidé mohou žádat také o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Dosud tak učinilo 289 zájemců. Nejvíce v Moravskoslezském (66), Olomouckém (55), Zlínském (34) a Jihomoravském (31) kraji. Celkem 130 z nich už ÚP ČR žádost schválil. Ostatní žádosti posuzuje. Vzdálenosti přestěhování se liší, v některých případech dosahují i 300 km. Mezi žadateli se objevují např. administrativní pracovníci, řidič, projektant, učitelé, fotograf, lékař, inspektor, vedoucí prodejny, školnice či lektor jógy.

A roste i počet pozic pro výkon veřejné služby (VS), které má ÚP ČR nasmlouvané s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi nebo třeba základními a mateřskými školami. Celkem jich úřad eviduje 12 367. Nejvíce pak v Ústeckém (3 257), Moravskoslezském (1 741), Středočeském (1 475) a Jihomoravském (1 248) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Dosud na veřejnou službu nastoupilo 4 133 klientů.

„Veřejná služba se už dostala do podvědomí zainteresovaných subjektů a komunikace se zaměstnavateli probíhá nepřetržitě. Úřad práce ČR i nadále aktivně oslovuje (a to opakovaně) další potenciální organizátory, kteří mohou veřejnou službu zabezpečit,“ upozorňuje Kateřina Sadílková.

Tradiční vlajkovou lodí APZ jsou veřejně prospěšné práce. Ke konci dubna pracovalo na VPP celkem 10 350 lidí. VPP jsou určeny pro dočasné pracovní uplatnění uchazečů o zaměstnání, kterým ÚP ČR věnuje při zprostředkování zaměstnání zvýšenou pozornost. Jedná se o pozice v oblasti méně kvalifikovaných a pomocných prací. Úřad práce ČR tato místa vytváří ze zákona jako krátkodobé pracovní příležitosti. Za standardní délku trvání VPP považuje 12 měsíců. Ve výjimečných případech lze uzavírat pracovní poměr i na 24 měsíců – jedná se zejména o uchazeče o zaměstnání, kteří nemohou najít uplatnění na otevřeném trhu práce a působí jako asistenti prevence kriminality (APK) a koordinátoři VPP. Měsíční výše příspěvku na mzdy pracovníků VPP činí 15 000 Kč. V případě APK je to 16 500 Kč a u předáků VPP pak 16 000 Kč. Opakovaně může ÚP ČR podpořit stejného klienta pouze výjimečně, např. v případě, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, uchazeče do 30 nebo naopak nad 50 let či rodiče, který pečuje o dítě do 15 let nebo o  uchazeče, kterému hrozí sociální vyloučení, jestliže se opakovaně prokáže, že nemůže najít zaměstnání na volném trhu práce. Pokud konkrétní klient spadá do výše uvedené skupiny, může ÚP ČR udělit výjimku, aby dotyčný mohl u stejného zaměstnavatele nastoupit na VPP opětovně. Vždy je ale třeba každý takový případ posoudit individuálně, a to z úrovně příslušné krajské pobočky či kontaktního pracoviště ÚP ČR. VPP zaměstnavatelé nejčastěji využívají při úklidu a údržbě veřejných prostranství a zeleně, pomocných pracích, opravách veřejného majetku,  v lesnictví, v charitě, sociálních službách, v dohledové službě, při zaměstnávání APK nebo k zajištění dalších veřejně prospěšných činností. Obce a kraje je mohou využít také při odstraňování následků živelných pohrom nebo při zimních a jarních údržbách.

SÚPM vyhrazená hrají prim hlavně u firem, a to napříč všemi obory. Díky podpoře v této oblasti dostalo ke konci dubna šanci získat zaměstnání 8 529 uchazečů. Celkem 28 lidí podpořil ÚP ČR v rámci nově zřízených SÚPM u zaměstnavatele (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Nejčastěji zaměstnavatelé využívají SÚPM ve všeobecné a odborné administrativě, v gastronomii, hotelnictví, úklidu, obchodě, ve výrobě a službách (i osobních), ve stavebnictví, zahradnictví, zemědělství, strojírenství či v charitě. Přijímají na ně řidiče, prodavače, řemeslníky, opraváře, kadeřnice, kosmetičky, účetní, výrobní nebo montážní dělníky. Celkem 1 514 nezaměstnaných mohlo na základě příspěvku na SÚPM začít podnikat. Nejčastěji v oblasti osobních služeb, pohostinství, v obchodě, řemeslech či administrativě.

Uchazečům a zájemcům o zaměstnání vydatně pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. A jejichž obsah i složení  plně  reflektují potřeby a  požadavky regionálních  zaměstnavatelů. K 30.4. 2018 se jich účastnilo celkem 1 478 lidí. Mezi klienty je značný zájem o kurzy zaměřené na základní počítačové dovednosti, kurzy pro získání řidičských a profesních průkazů, svářečské kurzy a kurzy účetnictví. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se nejčastěji rozhodují lidé mezi 40 – 44 lety, z hlediska kvalifikace jsou mezi účastníky nejvíce zastoupeni uchazeči s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a klienti se základním vzděláním. ÚP ČR může financovat plně nebo částečně tři varianty rekvalifikací – ty, které zajišťuje sám, zvolené rekvalifikace a poslední variantou jsou rekvalifikace zaměstnanců, kteří jsou     ohroženi     ztrátou     zaměstnání     u   stávajícího zaměstnavatele, např. z důvodu změny podnikatelské činnosti či útlumu jedné části podnikatelských aktivit.

Mezi skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností patří též osoby se zdravotním postižením. Proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění. V rámci zřízení pracovních míst pro OZP finančně podpořil ke konci dubna 1 481 osob se zdravotním postižením (z toho jich 41 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jedná o pozice určené výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, administrativě, obchodu, prodeji a ostraze, operátorům call center apod. Celkem 179 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz pracovního místa pro OZP a OZP – samostatně výdělečně činnou.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v předchozím měsíci 71 041 lidí, tj. 29,3 % všech uchazečů vedených v evidenci (březen 2018 – 31,5 %, duben 2017 – 25,5 %). Nezaměstnaní pobírali v průměru 7 162 Kč. O rok dřív vyplácel ÚP ČR podporu 83 391 uchazečům o zaměstnání.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za březen 2018, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU. V uvedeném měsíci měla nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU (sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti ČR – 2,1 %, EU28 – 7,3 %, sezónně očištěná míra nezaměstnanosti ČR 2,2 %, EU28 7,1 %).

Podrobnosti na http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

 

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR