Na Facebook až od 16 let?

Při příležitosti mezinárodního dne bezpečnějšího Internetu v únoru letošního roku vyzvalo Národní centrum bezpečnějšího Internetu k tomu, aby v České republice byla nastavena hranice na 13 let, kdy by již většina dětí měla být schopna zhodnotit rizika sociálních sítí. Tuto výzvu podpořila rovněž Česká rada dětí a mládeže, její předseda Aleš Sedláček k tomu podotýká: Česká rada dětí a mládeže provedla rychlé zjišťování ve svých členských organizacích s jednoznačným výsledkem zachovat hranici na 13 letech. Zároveň jsme zadali provedení hlubšího šetření na reprezentativním vzorku prostřednictvím renomované společnosti za účelem pochopení situace z pohledu cílové skupiny. Nastavením hranice na 15 či 16 let bychom se dostali do poněkud paradoxní situace, kdy děti od svých 15. narozenin budou vedle nakupování v e-shopu moci řídit malou motorku, mít sex, ale nebudou si moci oficiálně bez souhlasu rodičů založit účet na sociálních sítích, říká Jiří Průša ze sdružení CZ.NIC. „Ze zkušenosti přímo na školách víme, že minimálně polovina dětí si při založení na Facebooku zadá falešné datum narození a svůj účet tak má ještě před dosažením 13 let,“ říká Jiří Palyza z Národního centra bezpečnějšího internetu.

Aktuální návrh zákona počítá s věkovou hranicí 15 let

Od 25. května 2018 vstoupí v účinnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které se významně dotkne přístupu dětí ke službám informační společnosti. Zatímco dosud většina sociálních sítí jako je Google, Facebook či Instagram pro přístup dětí ke svým službám aplikovala hranici 13 let, nově může dojít až ke zvýšení věkové hranice na 16 let. Již se tak stalo v případě aplikace WhatsApp, která je na základě rozhodnutí svého vlastníka Facebooku pro děti z členských států Evropské unie přístupná od 16 let. V České republice počítá aktuální návrh zákona o zpracování osobních údajů s věkovou hranicí 15 let. Pro mladší děti vyžaduje GDPR souhlas rodičů. Vzhledem k tomu, že tento předpis nestihne být publikován ve Sbírce zákonů včas, bude minimálně po přechodné období u nás platit 16 let. „Je evidentní, že česká vláda trestuhodně zaspala, respektive evropské nařízení zcela ignorovala, když na přípravu české úpravy měla takřka dva roky“ uvádí senátor Miroslav Antl, předseda Ústavně-právního výboru Senátu. 

Obejít však půjdou poměrně snadno i nová pravidla – některé internetové služby poskytované Google či Microsoftem např. plánují ověřování věku za využití kreditní karty. Tu však mohou mít i děti mladší 15 let. Facebook pak plánuje ověřování pouze přes e-mail, který dítě do profilu zadá. Zatímco nyní však obcházení pravidel představuje „pouze“ porušení pravidel dané sítě, nově se již dle GDPR bude jednat o nelegální jednání.

Tématem postavení dětí v kyberprostoru z hlediska práva a na aktuální hrozby internetu a jejich prevenci se bude zabývat konference „Právo a děti v kyberprostoru“ (viz program), která se uskuteční v úterý 15. května 2018 v Senátu Parlamentu ČR (Pozn.: Registraci již nelze provést, kapacita sálu byla naplněna).