Kritizované metodiky MPSV pro práci s dětmi budou revidovány

V pátek 11. května 2018 se na Ministerstvu práce a sociálních věcí uskutečnila další pravidelná schůzka se zástupci krajů. Tématem jednání byly metodiky ke kuratele pro děti a mládež a metodiky ke ZDVOP (Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) – viz Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež. Zástupci ministerstva v čele s ministryní Jaroslavou Němcovou a kraje se společně dohodli, že v co nejkratší době společně vytipují body, nad kterými panují největší neshody. Po konzultaci s ministerstvy spravedlnosti, vnitra, advokátní komorou a spolu s kolegy z krajů připraví MPSV do konce června revidované materiály, kterými bude ministerstvo reagovat na nedávné usnesení poslanců Výboru pro sociální politiku PSP ČR. Pro zachování právní jistoty, do doby zveřejnění nových revidovaných metodik, platí stávající metodiky.

metodicka_prirucka_pro_kuratoty_pro_deti_a_mladez