Jak slyší děti v České republice? (24. dubna 2017, Sněmovna)

Seminář Jak slyší děti v České republice?” se koná v pondělí 24. dubna 2017 od 13.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 7/19, Praha 1- Malá Strana, místnost č. 48 “Konírna” (stáhnout pozvánku). Seminář pořádá Výbor pro zdravotnictví ve spolupráci s Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP pod záštitou místopředsedy výboru MUDr. Davida Kasala.

Zájemci o účast se mohou přihlásit na do 23. dubna 2017 na adrese sekretariátu Výboru pro zdravotnictví: vz@psp.cz nebo telefonicky: 25717 33 46-48, 3352. Kapacita zasedací místnosti je limitována.

 

Program
  • Úvodní slovo, MUDr. David Kasal, místopředseda Výboru pro zdravotnictví
  • Úvod do problematiky sluch a nedoslýchavost, prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF UK Hradec Králové, předseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
  • Sluch, řeč a komunikace, prim. MUDr. Jitka Vydrová, primář Hlasového a sluchového centra Praha – MHC s.r.o., Poliklinika ambulantních specialistů – MEDICO s.r.o., místopředseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
  • Screening sluchu novorozenců, prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava, vědecký sekretář České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
  • Screening sluchu u dětí, prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. , přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN a LF UK Hradec Králové, předseda České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči JUDr. Lenka Havlasová, ředitelka Odboru smluvní politiky VZP
  • Právní pohled na legislativu, JUDr. Jindřich Janouch
  • Závěrečná diskuse

 

V průběhu semináře bude k dispozici přístroj na vyšetření sluchu a ukázky kompenzačních pomůcek.

(foto: pixabay.com)