Agentura pro sociální začleňování podepsala memorandum o spolupráci s Univerzitou Pardubice

Ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek společně s děkanem Fakulty filozofické Univerzity Pardubice podepsali dne 12. dubna 2017 Memorandum o spolupráci. Memorandum představuje vzájemnou spolupráci při vytváření a realizaci politik sociálního začleňování.

Agentura a Univerzita Pardubice budou vzájemně komunikovat, konzultovat a spolupracovat při aktivitách podporujících sociální začlenění osob sociálně slabých a vyloučených. Dohodli se na tom ředitel Agentury Radek Jiránek a děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice Karel Rýdl.

„Jsem velice rád, že Agentura díky podpisu tohoto memoranda získala tak významného partnera pro spolupráci jakým je Univerzita Pardubice. Nastavená spolupráce se zaměří zejména na vzdělávání a realizaci studentských stáží, pomoc při zpracování analýz a odborných studií, při přípravě koncepčních materiálů nebo také při zadávání a vzniku bakalářských a diplomových prací,“ říká ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

Díky podpisu memoranda budou také studenti moci své teoretické znalosti zasadit do praktického rámce sociálního začleňování. Osvojí si například dovednosti při přípravě, provedení a vyhodnocení terénního kvalitativního výzkumu v sociálně vyloučených lokalitách, kterým Agentura zahajuje svoji spolupráci s jednotlivými městy a obcemi. Stejně tak se obě strany zasadí o podporu společných projektů v oblasti sociálního začleňování s důrazem na oblast vzdělávání nebo práce s rodinou a dětmi.

„Velice mě těší, že Agentura pro sociální začleňování zahajuje spolupráci s českými univerzitami právě v kraji, ze kterého pocházím. Věřím, že spolupráce bude oboustranně výhodná a přinese nové podněty do začleňování sociálně slabých a vyloučených,“ říká ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka, který má agendu sociálního začleňování v gesci.      

V následujících dnech Agentura uzavře obdobné Memorandum o spolupráci i s Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni. „Jsem rád, že dochází k navázání spolupráce s jednotlivými českými univerzitami a věřím, že do konce roku se nám podaří uzavřít memorandum i s dalšími školami,“ dodává ředitel Jiránek.

 

Zdroj: Agentura pro sociální začleňování