Publikace Access City Award 2017 shrnuje iniciativy měst oceněných za přístupnost

Evropskou cenu Access City Award 2017 za zvýšení přístupnosti města pro osoby se zdravotním postižením a seniory získal anglický Chester. Na druhém místě se umístilo nizozemské město Rotterdam a na třetím lotyšské město Jūrmala

Zvláštní uznání pak získaly španělské město Lugo za oblast Smart City, švédské Skellefteå za úsilí o zlepšení pracovního prostředí, italská Alessandria za úsilí o přístupnosti navzdory obtížné finanční situaci a portugalské město Funchal získalo zvláštní uznání za vytrvalost a nasazení ke zvýšení  dostupnosti ve složitém geografickém kontextu. Zjistit více osvědčené postupy z měst Rotterdam (Nizozemsko), Jūrmala (Lotyšsko), Lugo (Španělsko), Skellefteå (Švédsko), Alessandria (Itálie) a Funchal (Portugalsko) lze najít v publikaci Access City Award 2017 – Examples of best practice in making EU cities more accessible (obálka vpravo).

Cena je otevřena pro všechna města v EU s více než 50 tisíci obyvateli. Od roku 2010 se do této soutěže zapojilo již 274 měst. Ocenění za úsilí o rovný přístup seniorů a osob se zdravotním postižením k městskému životu dosud získalo celkem 35 různých měst. V roce 2017 bylo oceněno za zařazení přístupnosti mezi své priority celkem sedm měst, jeden celkový vítěz, dva finalisté a vítězové ve čtyřech kategoriích, který bylo uděleno „zvláštní uznání“.

 

Chester, Anglie (1. místo)

Chester se nachází v regionu Cheshire v severozápadní části Británie, který má 329 tisíc obyvatel, z nichž asi 18 procent je zdravotně postižených a 21 procent je ve věku nad šedesát pět. Město dělá pro přístupnost více než vyžaduje zákon. Chester získal první místo za zvýšení přístupnosti města a zpřístupnění jeho středověkých hradeb co největšímu počtu lidí. Podle starostky Angely Claydon zvýšení přístupnosti turisticky atraktivnímu městu přineslo kromě vyšší úrovně sociální inkluze také ekonomické zisky v důsledku vyššího počtu turistů. Chester byl vybrán z 43 měst z 21 zemí EU, protože jeho inkluzivní opatření se týkala různých oblastí, zejména cestovního ruchu.

Přístupnosti se daří tam, kde existuje politická vůle a kde se tvůrci politik aktivně zapojují do dialogu s experty, lidmi se zdravotním postižením, firmami a poskytovateli služeb, uvádí Marianne Thyssen, eurokomisařka pro zaměstnanost, sociální věci, kvalifikaci a pracovní mobilitu.

Chester street

Podle Marianne Thyssen příklady poskytují celou řadu podnětů a jsou ukázkou praktických projektů, které pomáhají z měst učinit lepší místa k životu pro rostoucí počet starších a zdravotně postižených lidí. Přístupnější města mají pozitivní dopad na život všech obyvatel. “Proto bych chtěla poblahopřát všem městům, která se do Access City Award 2017 zapojila, za jejich příklad a vůdčí roli při vytváření přístupnějších podmínek pro život”, uvedla eurokomisařka.

Belgický herec Pascal Duquenne, který na filmovém festivalu v Cannes v roce 1996 získal s Danielem Auteuilem cenu za hlavní roli ve filmu Osmý den (Le Huitième Jour / The Eighth Day, režie Jaco van Dormael), vybídl města v EU, aby se zapojila do soutěže Access City Award. Herec s Downovým syndromem v roce 2008 založil asociaci Osmý den, která pomáhá lidem s mentálním postižením.

“Pokud chcete, aby bylo vaše město přístupnější, požádejte svého starostu, aby se zapojili do Access City Award 2017.” (Pascal Duquenne)

 

Rotterdam, Nizozemsko (2. místo)

Rotterdam je největší město a hlavní mořský přístav s populací 610 tisíc, z nichž asi 30 tisíc uvádí, že má zdravotní postižení. Město má hustou síť veřejné dopravy. Podle holandského práva musí být do roku 2019 v Nizozemsku 80 procent všech zastávek veřejné dopravy přístupných vozíčkářům. Rotterdam už tohoto cíle dosáhl v roce 2015 a do roku 2018 plánuje mít přístupné téměř všechny zastávky. V roce 2016 město zveřejnilo strategický dokument pro hry, sport, místa pro cvičení a setkání, ve kterém dostupnost a inkluzivní společnost hrají zásadní roli. Problémy s přístupností lze hlásit prostřednictvím aplikace Lepší venkovní prostředí mobilním telefonem nebo přes internet. Naléhavé případy město dá do pořádku do 24 hodin.

 

Jūrmala, Lotyšsko (3. místo)

Jūrmala je největší lázeňské město na pobřeží pobaltských států s 25 km pláží s bílým pískem, rozsáhlými borovými lesy a hranicí na řece Lielupe. Jūrmala je s 573 tisíci obyvatel hlavním městem sítě Zdravých měst WHO v Lotyšsku, které nabízí terapii, sociální a zdravotní rehabilitaci i podmínky pro turisty. Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2015 je dnes v Jūrmale 10 vlakových nádraží, která jsou přístupná i pro vozíčkáře. Všechny autobusy jsou také nízkopodlažní, bezbariérové a vybavené nájezdovými rampami, kontrastním označením čísla autobusu a vnitřním uspořádáním a prostorem pro vozíčkáře a cestující s kočárky. Starší lidé a osoby se zdravotním postižením mohou využívat veřejnou dopravu zdarma. Jūrmala má také novou podobu webových stránek města, které jsou přístupné pro osoby se zrakovým postižením. Jūrmala získala třetí místo za zpřístupnění turistické a přímořské oblasti pro návštěvníky a obyvatele města.

 

Lugo, Španělsko (zvláštní uznání, smart city)

Kořeny sahají až do římských dob. Lugo je nejstarší římské město v Galicii. V současnosti má  necelých 100 tisíc obyvatel (98 tisíc). Římská zeď v Lugo je jediná stále plně zachovalá římská zeď na světě. V roce 2010 byla prohlášena za památku světového kulturního dědictví UNESCO. Internetové stránky města získaly v rámci doporučení WAI (Accessibility Initiative Web) status dvou „A“. Město nyní usiluje o tot, aby celý obsah stránek dosáhl úrovně tří „A“. Stránky obsahují funkci ReadSpeaker.

Zlepšení dostupnosti ve městě Lugo je výsledkem 20 let akčních plánů a projektů, které bylo možné realizovat díky spolupráci organizací osob se zdravotním postižením a trvalého zájmu místních samospráv od roku 1996. Sto procent autobusů ve městě a okolních venkovských oblastech je přístupných lidem s disabilitou. Senioři a osoby se zdravotním postižením mají 50% slevu z jízdného. Město nabízí turistické značky a přístupné mapy (včetně označení míst Braillovým písmem). Videa s informacemi pro návštěvníky jsou pro lidi se sluchovým postižením opatřena titulky. K dispozici je také specifická mapa pro lidi se zrakovým postižením.

 

Skellefteå, Švédsko

Skellefteå je pobřežní město v severním Švédsku se 72 tisíci obyvateli.  Město získalo zvláštní uznání za úsilí o zlepšení pracovního prostředí. Bývalé průmyslové město bylo závislé na dřevařském a těžebním průmyslu. V současnosti se prosperující město zaměřuje na inovace a jeho mottem je „vytvořit prostor pro nové nápady“. 

Díky politické podpoře a alokaci zdrojů město podporuje vznik pracovních míst, stáže a přizpůsobení pracoviště, které usnadňují zaměstnávání více než 250 osob se zdravotním postižením v celém městě. Další priority jsou formulovány ve Strategii přístupnosti a zapojení 2015 – 2025, která se zaměřuje na zvýšení přístupnosti, povědomí a příležitostí pro vzdělávání a zaměstnanost.

 

Alessandria, Itálie

Alessandria je město s 94 tisíci obyvateli, které se nachází v regionu Piemonte v Itálii. Město leží mezi řekami Tanaro a Bormida a přístup do historického centra města umožňují čtyři mosty. Alessandria získala zvláštní uznání za zvyšování přístupnosti navzdory obtížné ekonomické situaci města. Přestože město v roce 2012 zbankrotovalo, obec se obrátila na soukromý sektor a místní sdružení a instituce, aby zajistila pokračování plánů města na zlepšení přístupnosti. Monitorování potřeb osob se zdravotním postižením a plánování jejich řešení spadá do kompetence “manažera pro zdravotně postižené” (Disability Manager) a jeho kanceláře, která spolupracuje se 40 organizacemi osob se zdravotním postižením.

 

Funchal, Portugalsko

Funchal je hlavní město ostrova Madeira, které se nachází mezi mořem a strmými horami. Město se zhruba 111 tisíci obyvateli má řadu problémů v zajištění přístupného prostředí, a to jak pro své obyvatele, tak i pro mnoho turistů na ostrově. Funchal je epicentrem kulturního života na Madeiře. Zvláštní uznání město získalo za svou podporu přístupnosti ve složitém geografickém prostředí. Město zpracovává strategické plány zaměřené na odstranění bariér a vytvoření „města pro všechny“.

Praia Formosa je první pláž v Portugalsku, která je speciálně přizpůsobená potřebám osob se zrakovým postižením s pomocí zařízení “Audioplage”. Zařízení umožňuje nevidomým lidem plavat nezávisle a bezpečně. Plavecký komplex Ponta Gorda od roku 2010 pravidelně získává ocenění „Přístupná pláž, pláž pro všechny“. Bazén má hydraulickou židli, která umožňuje vstup a výstup z bazénu. Plavecký bazén má rovněž přístupné toalety, šatny, restaurace a další služby.

 

 

 

Access City Awards 2017 – Lord David Blunkett

Bývalý britský ministerský předseda Lord David Blunkett vysvětluje, proč jsou podle něho přístupná města tak důležitá.

 

Access City Awards 2017 – Miha Zupan

Slovinská basketbalová hvězda Miha Zupan vysvětluje, proč jsou pro něho přístupná města důležitá jako pro neslyšící osobu. Zároveň vybízí města v EU, aby požádala o cenu Access City Award 2017. (ve slovinském znakovém jazyce s anglickými titulky).

 

 

Zdroj: Evropská komise, Age-platform