Počet nekalých praktik na předváděcích akcích značně poklesl

Česká obchodní inspekce zaznamenala v 1. čtvrtletí 2018 značný pokles porušení zákonů v oblasti konání předváděcích prodejních akcí. Od ledna provedla 16 kontrol a porušení právních předpisů zjistila u dvou z nich. Počet pochybení je o 20 procent nižší než za stejné období v minulém roce. „Výsledky kontrol potvrdily, že dochází k omezování činnosti tzv. šmejdů a organizování předváděcích prodejních akcí. Porušení legislativy zaznamenal pouze regionální inspektorát Středočeského kraje a Hlavního města Prahy a regionální inspektorát Královéhradeckého a Pardubického kraje, kde se jednalo o porušení oznamovací povinnosti o konání akce,“ říká k výsledkům kontrolní akce ředitele České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 2. ledna do 31. března tohoto roku 16 kontrol, při kterých ověřovala podmínky prodeje výrobků a služeb v rámci předváděcích prodejních akcí. Inspektoři se zaměřili na používání zakázaných nekalých obchodních praktik, včetně praktik agresivních. Dále věnovali pozornost plnění zákonem stanovených oznamovacích povinností, které musí organizátor před konáním akce splnit vůči ČOI.

Z celkového počtu 16 provedených kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů při dvou kontrolách, tj. 12,5 %. To je o cca 23 % méně než za 1. čtvrtletí 2017 (35,7%).

Inspekce zjistila 2 případy porušení zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Konkrétně se jednalo o oznamovací povinnost, kdy pořadatel akce je povinen ohlásit konání dané akce na ČOI (§ 20 odst. 1 a § 20 odst. 3). ČOI v 1. čtvrtletí 2018 pravomocně uložila celkem 5 pokut v hodnotě 2 150 000 Kč. Nejvyšší pokuta, 2 000 000 Kč, byla uložena obchodní společnosti Exen trade, mimo jiné i za používání nekalých obchodních praktik a uvedení nepravdivých údajů při oznámení konání předváděcí akce.  Všechny tyto pokuty však vycházejí ze zjištění inspektorů při kontrolách před rokem 2018, avšak až v letošním 1. čtvrtletí nabyly právní moci.

 

Kontroly předváděcí prodejní akce 1. čtvrtletí 2018

Inspektorát

Počet provedených kontrol

Kontroly se zjištěním

Zjištění v %

Středočeský a Hl. město Praha

5

1

20,0%

Jihočeský a Vysočina

1

0

0,0%

Plzeňský a Karlovarský

1

0

0,0%

Ústecký a Liberecký

4

0

0,0%

Královéhradecký a Pardubický

3

1

33,3%

Jihomoravský a Zlínský

0

0

0,0%

Olomoucký a Moravskoslezský

2

0

0,0%

Celkem

16

2

12,5%

 

Zdroj: Česká obchodní inspekce