Nová ministryně Jana Maláčová se ujala úřadu a představila své priority

Do funkce ministryně práce a sociálních věcí byla 30. července 2018 uvedena Jana Maláčová, dosavadní ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV. Po jmenování prezidentem republiky Milošem Zemanem ji na rezort doprovodil předseda vlády Andrej Babiš. Nová ministryně na tiskovém brífinku oznámila svoje hlavní priority. Mezi ty patří například obnovení náhrady mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti od července 2019, zvýšení důchodů a platů ve veřejné správě nebo úprava minimální mzdy. Věnovat se chce také podpoře rodin s dětmi. 

„Je třeba se velmi vážně bavit o zvýšení rodičovského příspěvku, ale také pracovat na možnostech flexibilních pracovních úvazků. Mezi moje prorodinné priority patří samozřejmě i pomoc dětem ohroženým chudobou prostřednictvím zákonné úpravy, která řeší zálohované výživné a také financování dětských skupin a mikrojeslí,“ uvedla Jana Maláčová. Hodlá se zaměřit také na otázky náhradní rodinné péče a primární prevence, tak, aby fungovalo včasné poskytnutí podpory rodinám, které potřebují pomoc. 

Mezi další priority Maláčové patří zlepšení systému sociálních služeb, lékařské posudkové služby, sociální práce a zakotvení systému sociálního bydlení. Ráda by se také zasadila o podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce a a zvýšení efektivity politiky zaměstnanosti.

Audit informačních systémů a personální stabilizace  úřadu

„Mimořádnou pozornost budu věnovat odbornému auditu existujících informačních systémů, které zajišťující fungování kritické infrastruktury státu, zejména v oblasti administrace pojistných a nepojistných sociálních dávek. Mým cílem je dosáhnout ve střednědobém horizontu efektivního využívání těchto informačních systémů a elektronizaci agend, a to jak v komunikaci s klienty, tak i v podpoře vlastního chodu úřadu,“ doplnila Maláčová a dále uvedla, že ji v nejbližším období čeká i personální stabilizace ministerstva, kde je potřeba doplnit místa chybějících odborných náměstků.

Prezident si přeje řešit “zákon o hospicové péči”

„Resort práce a sociálních věcí je z hlediska výdajů rozpočtu největší, je to téměř 45 procent výdajů státního rozpočtu. V rámci našeho programového prohlášení jsou tam velké výzvy, jako je například důchodová reforma. Pan prezident nás také vyzval, abychom řešili zákon o hospicové péči,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš s tím, že dalšími tématy bude také příspěvek na bydlení, nedostatek pracovní síly či problematika matek samoživitelek.

Jana Maláčová převzala Ministerstvo práce a sociálních věcí po Petru Krčálovi.

Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc. vystudovala magisterský studijní obor Politologie (Goethe Universität Frankfurt am Main) a Politická ekonomie Evropy (London School of Economics). Ovládá plynně německý a anglický jazyk.

Pracovala na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako analytička fondů EU, dále jako zástupkyně Kanceláře Senátu Parlamentu ČR při Evropském parlamentu, na Úřadu vlády ČR vedla oddělení institucionální komunikace EU v Sekci pro záležitosti EU. Od června 2015 byla ředitelkou odboru rodinné politiky a politiky stárnutí na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. 

Jana Maláčová žije v Praze, je vdaná a má jedno dítě.