Pražští radní schválili zlevnění MHD pro seniory ve věku 60 až 65 let

Pražští radní schválili návrh na snížení ceny jízdného v pražské MHD také pro studenty a cestující mezi 60 a 65 lety. Obě skupiny budou mít nově budou od 1. října levnější měsíční, čtvrtletní a roční předplatné. Roční kupón je vyjde na 1 280 korun. Stejné tarify budou platit pro juniory od 15 do 18 let, studenty, seniory od 60 do 65 let a občany v hmotné nouzi. Děti do 15 let a senioři nad 65 let věku mají již několik let veřejnou dopravu zdarma. Bezplatně mohou cestovat rovněž lidé doprovázející děti do tří let věku. Všichni ostatní mohou využívat zlevněný roční kupon za 3 650 korun. 

„Původně jsem navrhoval ještě větší slevy, ale jsem rád, že se podařilo dohodnout alespoň tento kompromis. Pražská hromadná doprava, která patří k nejlepším na světě, se stává ještě dostupnější. Zejména studenti navíc kromě finanční slevy určitě ocení i fakt, že si budou moci koupit zlevněný kupon na celý rok a neřešit tak jízdné ve zkouškovém období či o prázdninách. Jsem přesvědčen, že cena jízdného je v Praze nyní již tak výhodná, že už se nikdo nebude muset uchylovat k jízdám načerno,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.

Změny čekají tarify pro juniory, studenty, seniory od 60 do 65 let a občany tarifní kategorie hmotná nouze ve vazbě na celostátní slevy jízdného. Všechny tyto tarify budou mít od 1. října nově stejný ceník pro časové kupony:

  • 30denní 130 Kč
  • 90denní 360 Kč
  • 365denní 1280 Kč

Pro juniory od 15 do 18 let nárok na slevu začíná dnem 15. narozenin a končí dnem předcházejícím dni 18. narozenin na základě prokázání věku způsobem předepsaným Tarifem PID. Cestující má nárok na využívání předplatního časového jízdného pro juniory od 15 do 18 let na území Prahy v pásmech P, 0, B. Pro studenty středních a vysokých škol na území HMP od 18 do 26 let nárok na slevu začíná dnem 18. narozenin a končí ukončením nebo přerušením studia, nejpozději však dnem předcházejícím dni 26. narozenin. Nárok na slevu se dokládá potvrzením o studiu, případně platným průkazem ISIC dle Tarifu PID. Pro seniory od 60 do 65 let nárok na slevu začíná dnem 60. narozenin a končí dnem předcházejícím dni 65. narozenin na základě prokázání věku způsobem předepsaným Tarifem PID.

Pro uvedené tarifní kategorie platí shodně, že jízdné se vydává s volitelným začátkem platnosti, nejdříve však 60 dnů před začátkem platnosti. S účinností od 1. 10. 2018 se zrušuje 5měsíční a 10měsíční jízdné pro výše uvedené tarifní kategorie. Ostatní podmínky nároku na slevy a použití jízdních dokladů stanovené Tarifem PID pro uvedené tarifní kategorie zůstávají v platnosti.

 

Zdroj: Hl. m. Praha