V zemích OECD žije téměř 19 miliónů lidí s demencí

V zemích OECD žije téměř 19 miliónů lidí s demencí.Do roku 2050 by měl jejich počet stoupnout na necelých 41 milionů. Mnozí z nich jsou přitom v péči pouze člena rodiny a přátel. Podle OECD by proto jednotlivé členské země měly zvýšit podporu lidem žijícím s demencí a jejich blízkým. OECD to uvedla při příležitosti Světového dne Alzheimerovy nemoci, který se připomíná 21. září. Září je také měsícem demence. V uplynulých letech podle OECD vzrostla pozornost věnovaná demenci. Na národní úrovni se mnoho zemí soustředilo na zlepšování kvality péče o lidi s demencí a zvyšování povědomí prostřednictvím iniciativ zaměřených na vstřícnost vůči lidem s demencí. Několik zemí přijalo plán péče o lidi s demencí. Na celosvětové úrovni se objevily iniciativy, jako je summit G8 o demence v Londýně v roce 2013 a vytvoření Světové rady pro demenci. Dokud však nebude nalezen lék na demenci, bude to mít podle OECD velké lidské a finanční dopady. Zlepšení kvality života lidí žijících s demencí je proto podle OECD jak morální nutností, tak ekonomickým imperativem.

Přibližně 70 % lidí v zařízeních dlouhodobé péče má podle OECD nějakou formu kognitivní poruchy. Přesto jejich zaměstnanci často nemají dostatečné vzdělání, aby mohli lidi v pokročilé fázi demence léčit. U těchto osob pak stále dochází k nepřiměřenému užívání a spotřebě léků při zvládání behaviorálních a psychotických příznaků demence. Řada zemí také dosud nemá údaje o výskytu demence v populaci, což znemožňuje monitoring vývoje nemocnosti a dopady intervencí. Míru prevalence na národní úrovni například umí odhadnout méně než 40 % zemí.

Příliš mnoho lidí s demencí není diagnostikováno a na ty, kteří jsou, má diagnóza často zdrcující dopad. Důvodem je zejména stigma, které je s demencí spojeno.

Řada nemocných podle OECD také zůstává bez odpovídajícího přístupu ke zdravotním a sociálním službám, které by jim mohly pomoci. OECD upozorňuje také na ​​velký počet hospitalizací u pacientů s demencí, kterým by bylo možné předejít lepšími investicemi do prevence a koordinace péče. Přibývá také důkazů, že prevence rizikových faktorů chronických onemocnění vede také ke snížení rizika vzniku demence . Přesto členské státy OECD do prevence investují méně než 3 % svých celkových výdajů na zdravotnictví. 

Celou publikaci s názvem Care Needed: Improving the Lives of People with Dementia (viz shrnutíhlavní závěry), kterou OECD vydala letos v červnu, lze najít na stránkách OECD (viz odkaz). 

 

Prevalence demence v zemích OECD v roce 2017 a 2037*

  2017 2037
Japonsko 23,3 38,4
Itálie 22,5 33,7
Německo 20,2 28,8
Portugalsko 19,9 31,3
Francie 19,7 28,2
Řecko 19,6 28,8
Španělsko 19,4 30,4
Finsko 18,5 28,2
Švédsko 18,1 25,1
Rakousko 18,0 27,4
Belgie 18,0 24,9
Švýcarsko 17,2 26,3
Spojené království 17,1 24,5
Dánsko 16,4 25,1
Nizozemí 16,1 27,0
Norsko 15,1 21,9
OECD35 14,8 23,1
Estonsko 14,7 21,2
Litva 14,6 19,2
Lotyšsko 14,6 19,6
Austrálie 14,2 21,1
Nový Zéland 13,5 22,3
Lucembursko 13,3 19,0
Kanada 13,0 22,2
Island 13,0 21,7
Slovinsko 11,8 19,4
Chile 11,7 22,6
Spojené státy 11,6 18,6
Irsko 11,5 19,8
Maďarsko 10,6 15,7
Izrael 10,5 14,9
Česká republika 10,4 16,7
Ruská Fed. 9,9 14,3
Polsko 9,9 17,0
Korea 9,6 23,8
Kostarika 9,3 20,4
Slovenská rep. 8,3 14,1
Brazílie 8,1 17,8
krocan 8,0 15,1
Čína 7,4 16,0
Mexiko 7,2 13,5
Kolumbie 7,1 15,6
Indie 4,9 8,3
Indonésie 4,7 8,6
Jižní Afrika 2,7 4,3
OECD35 14,8 23,1

* Počet lidí s demencí na 1000 obyvatel (celkem); řazeno sestupně podle hodnoty v roce 2017.

Zdroj: OECD Health Statistics 2017

 

Prevalence demence v zemích OECD podle věku

Věk 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+
Podíl osob s demencí 2% 4% 7% 12% 20% 41%

Zdroj: OECD Health Statistics 2017

 

Prevalence demence v zemích OECD podle věku

Zdroj: OECD Health Statistics 2017

 

 

 

Zdroj: OECD